Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/8 2003
Læst af: 38.231
: :
Chomsky, Noam
Left
Rocks
2024-07-24 04:56
2024-07-23 05:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Noam Chomsky

Chomsky (1928-) er den mest fremtrædende nulevende sprogforsker, og en af de skarpeste kritikere af USA's udenrigspolitik. Hans arbejde har revolutioneret synet på sproglig struktur og erkendelse, således at også de som ellers forkaster hans teorier må tage hensyn til de problemer, han har peget på. Man kan skelne mellem en sprogfilosofisk og en mere erfaringsvidenskabelig side af hans arbejder. Som sprogfilosof har han grebet tilbage til det 17. århundredes rationalistiske filosofi, og hævder, at sprogindlæring ville være umulig, dersom vi ikke var født med visse grammatikalske strukturer, som udstak rammer for alle mulige sprog. Chomskys opfattelse er her nært beslægtet med den strukturalistiske antropologi hos Claude Lévi-Strauss, og de kan begge søge en vis støtte for deres opfattelse i den moderne biologi. I sit mere empirisk orienterede arbejde har Chomsky givet en nærmere præcisering af strukturerne i naturlige sprog. Han har især lagt vægt på de mange tvetydigheder i dagligtalen (som i de tre betydninger af sætningen «Jeg lod barnet stjæle») og peget på, at dette kræver langt finere analyseredskaber, end dem man traditionelt har anvendt.

Fra og med den store artikel om «Vietnam og de intellektuelles ansvar» i 1966 har Chomsky indtaget en central stilling i analysen af, og kampen mod USA's udenrigspolitik i Indokina, Mellemøsten, Mellemamerika, Balkan og andre steder på kloden.

J.E.

Litteratur

Cartesiansk lingvistik : et kapitel i den rationalistiske tænknings historie. Munksgaard (1972)
Syntactic structures. Mouton, The Hague (1969)
Aspects of the theory of syntax. Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, Mass. (1969)
Amerikas magt og de nye mandariner. Gyldendal (1970)
Amerikas krig mod Asien. Gyldendal (1971)
Selected readings. Oxford University Press, London (1971)
Language and mind. Harcourt Brace Jovanovich, New York (1972)
The backroom boys. Fontana/Collins, New York (1973)
For reasons of state. Vintage Books, New York (1973)
Sprog og bevidsthed. Gyldendal (1974)
Psykologi och ideologi. Pan/Norstedt, Stockholm (1974)
Reflections on language. Pantheon, New York (1975)
Om sprog. Gyldendal, Kbh. (1977)
Erkendelse og frihed : Bertrand Russell-forelæsningerne, 1971. Gyldendal, Kbh. (1977)
Language and responsibility / based on conversations with Mitsou Ronat. The Harvester Press, Hassocks, Sussex (1979)
The political economy of human rights. Spokesman, Nottingham (1979)
Towards a new cold war : essays on the current crisis and how we got there. Sinclair Browne, London (1982)
Turning the tide : U.S. intervention in Central America and the struggle for peace. Pluto Press, Boston (1985)
Den femte frihed : om magt og ideologi i USA's udenrigspolitik. (forelæsninger holdt i Managua, Nicaragua) Tiden, Kbh. (1988)
Necessary illusions : thought control in democratic societies. South End Press, Boston, Mass. (1989)
Terrorismens kultur. Epsilon, Göteborg (1990)
The Chomsky reader. (edited by James Peck). Serpent Tail, London (1992)
World orders, old and new. Pluto Press, London (1994)
Man kan inte mörda historien. Epsilon, Göteborg (1995)

Internet:
Chomskys homepage på MIT
Chomsky Archive
Z Magazine (som Chomsky skriver til)
Noam Chomsky. En personresurse fra Tidsskriftcentret.dk