Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 27/8 2003
Læst af: 37.118
: :
Chomsky, Noam
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Noam Chomsky

Chomsky (1928-) er den mest fremtrædende nulevende sprogforsker, og en af de skarpeste kritikere af USA's udenrigspolitik. Hans arbejde har revolutioneret synet på sproglig struktur og erkendelse, således at også de som ellers forkaster hans teorier må tage hensyn til de problemer, han har peget på. Man kan skelne mellem en sprogfilosofisk og en mere erfaringsvidenskabelig side af hans arbejder. Som sprogfilosof har han grebet tilbage til det 17. århundredes rationalistiske filosofi, og hævder, at sprogindlæring ville være umulig, dersom vi ikke var født med visse grammatikalske strukturer, som udstak rammer for alle mulige sprog. Chomskys opfattelse er her nært beslægtet med den strukturalistiske antropologi hos Claude Lévi-Strauss, og de kan begge søge en vis støtte for deres opfattelse i den moderne biologi. I sit mere empirisk orienterede arbejde har Chomsky givet en nærmere præcisering af strukturerne i naturlige sprog. Han har især lagt vægt på de mange tvetydigheder i dagligtalen (som i de tre betydninger af sætningen «Jeg lod barnet stjæle») og peget på, at dette kræver langt finere analyseredskaber, end dem man traditionelt har anvendt.

Fra og med den store artikel om «Vietnam og de intellektuelles ansvar» i 1966 har Chomsky indtaget en central stilling i analysen af, og kampen mod USA's udenrigspolitik i Indokina, Mellemøsten, Mellemamerika, Balkan og andre steder på kloden.

J.E.

Litteratur

Cartesiansk lingvistik : et kapitel i den rationalistiske tænknings historie. Munksgaard (1972)
Syntactic structures. Mouton, The Hague (1969)
Aspects of the theory of syntax. Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, Mass. (1969)
Amerikas magt og de nye mandariner. Gyldendal (1970)
Amerikas krig mod Asien. Gyldendal (1971)
Selected readings. Oxford University Press, London (1971)
Language and mind. Harcourt Brace Jovanovich, New York (1972)
The backroom boys. Fontana/Collins, New York (1973)
For reasons of state. Vintage Books, New York (1973)
Sprog og bevidsthed. Gyldendal (1974)
Psykologi och ideologi. Pan/Norstedt, Stockholm (1974)
Reflections on language. Pantheon, New York (1975)
Om sprog. Gyldendal, Kbh. (1977)
Erkendelse og frihed : Bertrand Russell-forelæsningerne, 1971. Gyldendal, Kbh. (1977)
Language and responsibility / based on conversations with Mitsou Ronat. The Harvester Press, Hassocks, Sussex (1979)
The political economy of human rights. Spokesman, Nottingham (1979)
Towards a new cold war : essays on the current crisis and how we got there. Sinclair Browne, London (1982)
Turning the tide : U.S. intervention in Central America and the struggle for peace. Pluto Press, Boston (1985)
Den femte frihed : om magt og ideologi i USA's udenrigspolitik. (forelæsninger holdt i Managua, Nicaragua) Tiden, Kbh. (1988)
Necessary illusions : thought control in democratic societies. South End Press, Boston, Mass. (1989)
Terrorismens kultur. Epsilon, Göteborg (1990)
The Chomsky reader. (edited by James Peck). Serpent Tail, London (1992)
World orders, old and new. Pluto Press, London (1994)
Man kan inte mörda historien. Epsilon, Göteborg (1995)

Internet:
Chomskys homepage på MIT
Chomsky Archive
Z Magazine (som Chomsky skriver til)
Noam Chomsky. En personresurse fra Tidsskriftcentret.dk