Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 58.651
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
: :
Elektron
Left
Rocks
2024-06-17 04:22

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Elektronen er sammen med protonen og neutronen byggestenene i atomer. Den har en ladning på -1.6 × 10-19 coulomb og en masse på 9,11 × 10-31 kg, hvilket gør den ca. 1800 gange lettere end protonen, der har den samme ladning, blot med positivt fortegn. Elektronen er en lepton, og menes at være en fundamental partikel - dvs. den er ikke sammensat af mindre partikler. Den har et spin på ½, hvilket gør den til en fermion - dvs. den følger Fermi-Dirac statistikken. Dens anti-stoflige modpart kaldes positronen og har samme masse, spin og numerisk samme ladning, blot er den positiv. De andre elektronlignende leptoner er muonen og tau-leponen, der begge har større masse end elektronen. De er begge ustabile og henfalder via den svage vekselvirkning, enten til elektronen eller andre partikler der selv er ustabile og senere henfalder.

Elektronerne i et atom er samlet i såkaldte skaller omkring atomets kerne. I de simpleste atomer - brint og helium - er der kun plads til to elektroner i den yderste skal, mens der hos tungere atomer er plads til 8. (Se Atom). Elektronerne er normalt bundne i disse skaller, men eftersom atomerne søger at fylde eller tømme deres yderste skal for elektroner, kan der ske en deling af elektroner mellem flere atomer, og der kan ske en vandring af elektroner. Når der sker en samlet vandring af elektroner i en bestemt retning, siges der at løbe en elektrisk strøm. Elektronernes hastighed er meget lav ifht. lysets hastighed. Når elektrisk strøm alligevel bevæger sig med lysets hastighed skyldes det, at det elektriske felt udbredes med lysets hastighed. Elektrisk spænding kan direkte måles med et galvanometer.

Såkaldt statisk elektricitet opstår når en overflade får en nettoladning, enten fordi der findes et overskud eller et underskud af elektroner i forhold til det samlede antal protoner i materialets atomkerner. Når der er et overskud af elektroner, siges legemet at være negativt ladet, og et underskud giver tilsvarende en positiv ladning. Elektrisk ladning kan måles direkte med et elektrometer. Statisk elektricitet kan produceres med rav (elektron betyder rav på oldgræsk) og var den første oplevelse mennesker havde med elektriske ladninger. I dag kan man generere statisk elektricitet med mange forskellige kunststoffer, og de første partikelacceleratorer var baseret på højspænding genereret med statisk elektricitet.

A.J. / K.Han.