Send
Klavs Hansen [K.Han.]

Klavs Hansen

Klavs Hansen (1958-), Ph.D i fysik fra Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet 1991 og har siden arbejdet ved universiteter og forskningsinstitutioner i ind- og udland. Er nu ansat som lektor ved afdelingen for eksperimentel fysik, Göteborg Universitet. Har publiceret ca. 70 videnskabelige og flere populærvidenskabelige artikler. Forskningsinteresse er kvantemekaniske og statistiske processer i systemer bestående af et endeligt antal partikler (mikrodråber). Medstifter af Initivgruppen for et ungdomshus på Nørrebro og langdistancefar til fire børn.

Artikler af forfatter: Antistof
  Atom
  Boson
  Elektromagnetisme
  Elektron
  Fermion
  Foton
  Gluon
  Graviton
  Klassisk mekanik
  Kvantefeltteori
  Kvantemekanik
  Neutrino
  Neutron
  Partikelfysik
  Proton
  Quark
  Relativitetsteorien
  Standardmodellen
  Statistisk mekanik
  Stof
  Stråling
  Termodynamik
  W og Z bosoner