Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
2012.08.17Større omskrivning og tilføjelser
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 17/8 2012
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 19.730
: :
RotFuchs
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

RotFuchs (1998-), tysk venstrefløjstidsskrift. Tidsskriftet med undertitlen «Tribüne für Kommunisten und Sozialisten in Deutschland» blev i begyndelsen - fra februar 1998 - udgivet af det tyske kommunistiske partis afdeling (DKP) i det nordøstlige Berlin, dvs. i det tidligere DDR. Siden juli 2001 udgives det som et parti-uafhængigt månedsblad. I udgiverforeningen er der medlemmer af DKP, Partei Die Linke, KPD og uorganiserede kommunister og socialister. Foreningen har ca. 1550 medlemmer i 32 lokalafdelinger (marts 2012). Oplagstallet hævdes at være på ca. 12.000 eks. (marts 2012). Hertil kommer læserne af internetudgaven (omkring 35.000 daglige besøgende januar 2012). Der er forholdsvis mange læserbreve (ca. 200 hver måned), som udgør en ikke uvæsentlig del af stoffet.

Foreningen har 32 lokalafdelinger, hovedsagelig i det tidligere DDR, men organisationen har også afdelinger i de vestlige forbundslande. Månedsbladet har fået voksende betydning og udbygger systematisk sit kontaktnet; forening og tidsskrift udgør sammen en slags partiforberedende gruppe. Flertallet af medlemmerne har tidligere været organiseret i SED, og det mærkes tydeligt i sprogbrug og emnevalg. Samtidig forsøger det dog med en vis succes at komme ud over denne begrænsning og har forladt den i begyndelsen ret prægende sekterisme, som redaktøren, Klaus Steininger, hævder. Det viser sig bl.a. i at DDR's undergang ikke udelukkende ses som et kontrarevolutionært kup, men at sammenbruddet også skyldtes partiets manglende diskussionsvillighed og arbejderklassens manglende deltagelse i partiets og statens udvikling.

Tidsskriftet og foreningen opfatter sig som en kommunistisk tendens, som er åben for diskussion med andre socialistisk-kommunistiske organisationer.

 

G.C.