Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Organisation  .  Kulturorganisering  .  Aviser
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 6/1 2004
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 21.247
: :
Beiträge zur Marx-Engels-Forschung
Left
Rocks
2024-06-21 04:58

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung (Bidrag til Marx-Engels forskning), tysk marxistisk tidsskrift.

Tidsskriftet udkom oprindeligt uregelmæssigt (29 numre, 1977-90) som et internt meddelelsesblad udgivet af Instituttet for marxisme-leninisme i Berlin i lighed med den «Videnskabelige bulletin», som blev udgivet af det tilsvarende institut i Moskva. Tilsvarende halv-interne tidsskrifter blev udgivet ved universiteterne i Halle (23 numre, 1976-88: Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung) og Leipzig (6 bind, 1981-90: Marx-Engels-Forschungsberichte) i årene op til 1989/90. Alle disse tidsskrifter indeholdt centrale bidrag om arbejdet med at publicere Marx' og Engels' værker i en pålidelig og omfattende udgave: Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), f.eks. om Marx' og Engels' arbejde som journalister - specielt ved New York Tribune i årene 1851 - 1862, hvor der er fundet 465 artikler fra deres hånd.

Efter 1989 ophørte de tre DDR-tidsskrifter. I stedet begyndte en ny årbog at udkomme i 1991 på forlaget Argument i Berlin. Årbogen redigeres af medarbejdere ved MEGA, men har ingen direkte tilknytning til denne. Den nye serie af Beiträge zur Marx-Engels-Forschung er uafhængig af alle politiske og akademiske institutioner, hvilket dog ikke betyder, at den er upolitisk. Årbogen fik navnet Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge for at understrege kontinuiteten og fornyelsen af forskningen. Årbogen udkommer i tematiske bind og har i flere tilfælde også publiceret engelske artikler. Årbogen og dens udgiver Berliner Verein zur Förderung der MEGA-Edition samarbejder med tilsvarende udgivelser som f.eks. Studies in Marxism, Critique, Actuel Marx, Marxismo oggi og et japansk tidsskrift. Formålet er internationalt at fremme en kritisk forskning og diskussion i forbindelse med udgivelsen af MEGA.

Udgiverforeningen har indledt en undersøgelse af den tidligere MEGA's (1927-35) historiske omstændigheder og udgivet resultaterne i flere «Sonderbände». Denne undersøgelse har betydning udover Marx-Engels-forskningens rammer, fordi den især inddrager den generelle udvikling i Tyskland og Sovjetunionen hvad angår forskningens vilkår. Årbogen og særbindene udkommer i et oplag på små 1000 eksemplarer.

Udgiverforeningen opretholder en hjemmeside (www.marxforschung.de) på hvilken man bl.a. kan se indholdet i de første 29 bidrag, i Marx-Engels-Jahrbuch bind 1 - 13 og de nye bidrag siden 1991 samt særbindene. Hjemmesiden giver desuden yderligere informationer om MEGA og nyttige links bl.a. til engelske, russiske, finske og japanske forskningsgrupper.

G.C.