Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Historie
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 22/4 2004
Læst af: 23.775
: :
Historikergruppen i det britiske kommunistparti
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Historikergruppen i det britiske kommunistparti (1946-56), sammenslutning af historikere inden for det britiske kommunistparti. Markante medlemmer af denne kreds var Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Victor Kiernan, E.P. Thompson, George Rudé m.fl. Denne historikergruppe blev formelt organiseret i 1946, men rakte tilbage til diskussionskredse i slutningen af 1930'erne. Kredsen kunne blandt andet bygge på den kommunistiske skribent A.L. Mortons populære, men kvalificerede fremstilling af den engelske historie, A People’s History of England (1938)

Historikergruppen var præget af relativt udogmatiske og uhyre frugtbare diskussioner, der siden gav sig udslag i en stærk marxistisk tradition blandt britiske historikere. Gruppen, navnlig E.P. Thompson, var én af de første kredse, der på landsplan formulerede en opposition inden for det britiske kommunistparti i lyset af Ungarn-invasionen i 1956 og Khrustsjovs afsløringer samme år af forbrydelser under Stalin-regimet. Flere af dem blev afgørende for udviklingen af det såkaldt Nye Venstre; især ved at spillede en central rolle ved grundlæggelsen af tidsskrifter som New Left Review.

B.N.

Litteratur

Eric Hobsbawm: The Historians’ Group of the Communist Party, i: Cornforth, M. (ed.): Rebels and Their Causes, London 1978
Harvey Kaye: The Briitish Marxist Historians, Oxford 1984