Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Ideologi  .  Borgerlig  .  Konservativ
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 18/7 2022
Læst af: 28.273
: :
Bolton, John
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Picture of John R. Bolton
John Bolton

John R. Bolton (1948-), nordamerikansk neokonservativ. USA's FN ambassadør siden august 2005. Trods stærk modstand fra USA's udenrigsminister Colin Powell, indsatte Bush ham i maj 2001 som viceudenrigsminister for våbenkontrol og international sikkerhed.

Bolton er uddannet jurist fra Yale University og havde en række poster i regeringerne Ronald Reagan (1981-89) og George H.W. Bush (1989-93). Han var rådgiver i det statslige bistandsorgan USAID (1981-82), ansvarlig for program- og politikkoordineringen i USAID (82-83), vicejustitsminister (85-89) og viceudenrigsminister for internationale organisationer (89-93).

Under Clinton årene (1993-2001) arbejdede han som advokat og blev engageret medlem af det neokonservative miljø. Han blev udnævnt til senior vicepræsident for forskning i offentlig politik ved den neokonservative tænketank American Enterprise Institute og var knyttet til Project for the New American Century.

Bolton er stærk fortaler for at USA skal udnytte sin geopolitiske magtposition til det yderste, og imod internationale organisationer og traktater der måtte begrænse dette. Siden starten af 90'erne har han skarpt kritiseret FN, og så helst at organisationen forsvandt. Han omtaler selv brevet til FN i 2001 der meddeler, at USA ikke vil deltage i den Internationale Straffedomstol (ICC) som en de lykkeligste dage i hans offentlige karriere. Samme år lykkedes det ham at hindre, at den internationale konvention mod biologiske våben blev udvidet med en protokol om overvågning af disse.

Ved flere lejligheder er det lykkedes ham at spænde ben for udenrigsministeriets internationale forhandlinger. Op til forhandlingerne med Nordkorea i juli 2003 karakteriserede han landets præsident Kim Jong Il som en «tyrannisk diktator» over et land hvor «livet er et mareridts-lignende helvede». Nordkoreanerne protesterede i skarpe vendinger, og udenrigsministeriet måtte finde en anden person til forhandlingerne.

2005 Bush sender tyren i glasbutikken

Efter Bush' genvalg som præsident, blev Bolton i marts 2005 nomineret til posten som USA's FN ambassadør. Sådanne udnævnelser skal imidlertid godkendes i kongressen, og her stødte nomineringen på modstand. Nok havde republikanerne et flertal i senatets udenrigskomite på 10 mod demokraternes 8, men det viste sig hurtigt, at flere republikanere var mere end skeptiske overfor Bolton. Det gjaldt især Ohio senatoren George Voinovich, der i et brev opfordrede sine republikanske partifæller til at afvise Bolton.

Bolton har historisk været en særdeles skarp kritiker af FN. I 1994 erklærede han: «FN findes ikke. Der findes kun det internationale samfund, og det kan kun ledes af den tilbageværende supermagt, som er USA». Han udtalte senere: «FN bygningen har 38 etager. Det ville ikke gøre nogen forskel, hvis den blev 10 etager lavere». Det er interessant, at både tilhængere og modstandere af Bolton brugte videoklip med disse udtalelser som argument for hvert af deres synspunkter.

Bolton løb ind i alvorlig modstand allerede de første dage af høringerne i senatets udenrigskomite, og den 22. april kunne New York Times berette, at Boltons tidligere chef, tidligere udenrigsminister Colin Powell, var imod nomineringen og havde været i personlig kontakt med flere republikanske senatorer.

Efter 4 måneder var det endnu ikke lykkedes Bush at få Bolton nomineret i Kongressen. Den 1. august tog han derfor det usædvanlige skridt, at kortslutte demokratiet og egenhændigt indsætte Bolton som FN ambassadør under Kongressens sommerferie. Trods den manglende godkendelse kan nomineringen nu først tages op igen under næste Kongres - dvs. i januar 2007.

Boltons første vigtige opgave som FN ambassadør var at spænde ben for FN's Millenium konference, der blev gennemført i september 2005. Trods omfattende forudgående diplomatiske forhandlinger lykkedes det Bolton at spænde ben for de fleste af de udviklingsmål, verdensorganisationen skulle have sat sig til opfyldelse i perioden frem til 2015 - deriblandt udryddelsen af ekstrem fattigdom, reduktion af børnedødelighed og kønnenes ligestilling.

2018 Trumps nationale sikkerhedsrådgiver

I 2018 blev Bolton atter hentet frem fra mølposen. Donald Trump havde da slidt 3 Nationale Sikkerhedsrådgivere op under sine første 15 måneder på præsidentposten. I april blev Bolton indsat på posten. Han holdt i 519 dage. I september 2019 trak han sig. Det var intense 17 måneder: Bolton fik trukket USA ud af Iran aftalen; fik standset optøningen af forholdet mellem Nordkorea og USA; fik opsagt INF aftalen om mellemdistanceraketter i Europa (som Reagan og Gorbachof forhandlede på plads i 1987); optrappet handelskrigen mod Kina.

I juli 2022 pralede Bolton af, at han havde været med til at forberede statskup mod andre lande. Han ville ikke afsløre hvilke, men hans had til Venezuela indikerede, at det var et af dem. (John Bolton says he ‘helped plan coups d’etat’ in other countries, Guardian 13/7 2022)

A.J.

Internet