Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 11/2 2005
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.133
: :
Socialistiske skrifter
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Socialistiske skrifter. Udgivet af det danske Socialdemokrati ved E. Wiinblad, hæfte 1-21, København 1888-1915

Som bidrag til videreførelsen af Socialdemokratiet som et klassebevidst arbejderparti udgav partiet udover Socialistisk Bibliotek også denne serie af mere populære pjecer, som i en del tilfælde blev genoptrykt i flere omgange. Prisen var lav, 10 øre for en pjece, dobbeltbindene kostede 20 øre og det sidste nummer, der udkom under verdenskrigens inflation kostede 25 øre.

Bd. 2 af den ikke-marxistiske filosof Johannes Huber blev ikke genoptrykt, men erstattet af Det kommunistiske Manifest. Bd. 3 var det Franske arbejderpartis (POF) program udarbejdet i samarbejde med Marx i 1880, Domela Nieuwenhuis' indføring i Kapitalen var gennemgået af Marx, som således havde accepteret resultatet. Overvægten af marxistiske forfattere – eller dog af forfattere der ved affattelsen af skrifterne opfattede sig selv som marxister – er slående. Oversættelserne er overvejende af mere teoretisk-politisk karakter, mens de danske originalbidrag dels tog sig af aktuelle diskussioner i Danmark, dels udviklede teoretiske spørgsmål på baggrund af de danske forhold. Her spillede diskussionen med tilhængerne af Henry George en vis rolle, og man hentede sig her opbakning af den til USA udvandrede Lorents Grønlund, som der spillede en betydelig rolle på venstrefløjen; selv om han efter 1890 ikke mere var med i de socialistiske partidannelser, kunne hans kritik af Henry George dog bruges. Bd. 9 består af en interessant diskussion mellem datidens kulturradikale og klassebevidste socialdemokrater, og har som sådan også en aktuel interesse. Med undtagelse af årene 1894, 1895, 1902, 1911-14 er der hvert år udkommet et eller flere bind i serien, enten som nyudgivelse eller genoptryk, dvs. i alt 41 bind. Oplagstallene kunne være ganske betydelige. Således udkom bd. 6 i et oplag på 5.000, efter at pjecen først var ukommet som artikelserie i Social-Demokraten.

G.C.

Litteratur

Callesen, Gerd: Socialistisk Bibliotek og Socialistiske Skrifter. I: Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsen historie 3/1974, s. 39–43
Callesen, Gerd: Et nyt og godt våben. Socialdemokratiets forlagspolitik i forrige århundrede. I: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Årsskrift 1988, s. 8–15
Svendsen, Tove: Arbejderbevægelsens udgivelser fra 1871–1919 – ABAs bibliografiske serie 4 – København 1987