Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Politisk  .  Kommunalpolitiker  .  Borgmester
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 25/7 2006
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 22.040
: :
Zeidler, Frank Paul
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Frank Paul Zeidler
Frank Paul Zeidler

Frank Paul Zeidler (20. sept. 1912 – 8.juli 2006), nordamerikansk socialdemokratisk politiker.

Milwaukee, Wisconsin havde en stærk socialdemokratisk bevægelse omkring 1900, og i 1910 valgtes den første socialdemokrat til borgmester i byen; han sad dog kun i kort tid. I 1916 overtog partiet igen den førende position i byens politiske liv, idet den anden socialdemokratiske borgmester valgtes og blev genvalgt frem til 1940. I denne periodes anden halvdel - under USA's økonomiske krise - kunne en reformpolitik sættes i værk. Den blev forstærket i 1948-60 under Frank P. Zeidlers periode som borgmester. I 1948 vandt han borgmesterposten med 124.024 stemmer mod 92.277 til modkandidaten og blev genvalgt to gange. Det blev en succeshistorie: et omfattende reformarbejde sattes i gang: offentlige bygningsværker, f.eks. et stort stadium, og mange tusinde lejligheder blev bygget, biblioteker oprettet, et effektivt brandvæsen sat i værk osv. Byen fordoblede i disse år sit indbyggertal til omtrent 740.000 indbyggere og var dermed den 12-største by i USA og den eneste med en socialdemokratisk borgmester. Imidlertid medførte det også, at befolknings sammensætningen ændredes. Mange afroamerikanere bosatte sig i byen, og mange industriarbejdere flyttede ud i byens udkant. Socialist Party mistede efterhånden sin arbejderklasse baggrund, der indtil 1948 havde betydet, at partiet havde en stærk lokalorganisation, der kunne sprede socialistisk litteratur og valgmateriale i løbet af ganske kort tid, hvilket intet andet parti formåede. Socialist Partys baggrund i den protestantiske/lutherske og tyske indvandrergruppe undermineredes, efterhånden som disse grupper blev integreret i det amerikanske samfund. Byens historiker, John Gurda, vurderede denne gruppe som kreativ og absolut ukorrupt. Den fulgte sine socialistiske mål og fik gennemført sin umiddelbare målsætning.

Frank Zeidler afviste af helbredsmæssige årsager at genopstille i 1960, og partiet mistede samtidig de fleste af sine byrådsmedlemmer og andre valgte positioner. Zeidler fortsatte imidlertid i partiet, som dog efter flere splittelser reduceredes til en meget lille gruppe. Zeidler var dog aktiv ved partiets reorganisation i 1973, opstillede til valg bl.a. til præsidentvalget i 1976. Han skrev adskillige korte pjecer, i hvilke han præsenterede partiets aktuelle vurderinger, f.eks. The Rights of Working People og Socialist Proposals to Save Our Cities begge i 1977; Zeidler var med disse tiltag med til at føre partiet frem igen, uden at det dog for alvor kunne bryde igennem. Ved borgmestervalget i 2001 opnåede partiets kandidat ca. 20% af stemmerne i Milwaukee. Zeidler var medlem af partiet fra 1933 til 2006, i de senere år som ærespræsident.

G.C.

Litteratur

www.jsonline.com/story/index.aspx?id=459264
Frank P Zeidler, A Liberal in City Government, Milwaukee Publishers, PO Box 14062, Milwaukee WI 53214,  www.milwaukeepublishers.com, 2005, 202pp, annotated and indexed.
Frank P. Zeidler: Ninety Years of Democratic Socialism. A Brief History of the Socialist Party USA, Milwaukee 1991
Reflections: The Poetry of a Young Frank Zeidler  published by the Milwaukee Public Library, 2002, 85 pp, introduction by John Gurda.