Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
    .  Albanien
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Solidaritet
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 22.495
: :
Venskabsforeningen Danmark-Albanien (VDA)
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

VDA stiftedes i 1970, dengang under navnet Dansk-Albansk Forbund (DAF). Stiftelsen af DAF (VDA) må ses på baggrund af en voksende bevidsthed i Danmark om et samfund, der ikke mindst gennem dets stillingtagen og aktive deltagelse i den store polemik i 60'erne, fremstod som et klart eksempel på virkeliggjort socialisme i Europa. Drivkræfterne var ønsket om at udbrede kendskabet til og støtte til det socialistiske Albanien, som et sådant eksempel gennem alsidig og bred orientering om de politiske, økonomiske og kulturelle sider af det albanske samfund og kampen for den socialistiske opbygning,- samt støtte forsvaret for den nationale uafhængighed. Centralt i dette arbejde stod styrkelsen af venskabet mellem det danske og det albanske folk.

Et vigtigt led i VDA's arbejde var venskabsrejserne, der foregik hvert år i sommermånederne. Det var på en gang både en studie- og ferierejse, der sigtede på at styrke venskabet med og kendskabet til det socialistiske Albanien - også i VDA - samt styrke foreningens arbejde.

Med det interne opgør i Kommunistisk Arbejderparti (KAP) der i 1978 endte med partiets splittelse og dannelsen af Danmarks Kommunistiske Parti - Marxister Leninister (DKP/ML), blev VDA tæt knyttet til DKP/ML. Det var netop opgøret mellem Kinas og Albaniens kommunistpartier der splittede KAP. Sammenbruddet i Albaniens Arbejderparti i 1990-91 forlængelse af det generelle sammenbrud i Østeuropa var samtidig dødsstødet for VDA og afslørede, at VDA var tæt knyttet til eksistensen af det albanske arbejderparti.

A.J.