Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Tyskland
    .  Storbritannien
Ideologi  .  Socialistisk
    .  Revolutionær  .  Anarkisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 12/2 2012
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 19.222
: :
Lahr, Johanna
Left
Rocks
2023-05-23 11:46

Johanna Lahr (1867-1904), født Annie Klebow, tysk/engelsk socialist. Lahr udvandrede sandsynligvis fra Tyskland til London mellem 1885 og 1887. Fra 1887 var hun så vidt vides medlem af The Socialist League, en britisk socialistisk organisation, oprettet i 1885 af bl.a. andre Eleanor Marx, hendes samlever Edward Aveling, kunsteren/forfatteren/designeren William Morris og teoretikeren Ernest Belfort Bax. Johanna Lahr var en af organisationen fremtrædende agitatorer og talte ved mange møder især i London i årene 1887-1890. Hun beskrives som værende «en statelig kvinde med en stærk udenlandsk accent». Socialist League udgav ugebladet The Commonweal, og iflg. avisen talte hun ved 13 møder i marts 1889.

I april 1889 henvendte hun sig til Friedrich Engels og bad ham om en samtale. Hun ville vejledes af ham om, hvilke socialistiske værker hun burde læse. Hun havde i de kommende uger en vis kontakt med Engels. Der foreligger imidlertid ikke noget belæg for at hun faktisk mødte Engels personligt.

Hun var imidlertid ikke kun interesseret i at agitere for socialistisk teori, men begyndte i april 1889 en kampagne for at oprette et bagerforbund i London. Det var et nærliggende skridt for hende. Hendes samlever, Philipp Lahr, var en de mange tyske bagere, der levede og arbejdede i England. Iflg. statiske opgørelser var der i årene 1880 – 1910 over 2000 tyske bagere i England og Wales, de fleste i London. Organisationen blev oprettet, men var kun et af flere bagerforbund i London. Sandsynligvis havde denne organisation kontakt med eller var en del af «The International Bakers Union». Denne blev iflg. andre oplysninger først oprettet i 1892 og igen nedlagt i 1901. Medlemstallet var på højdepunktet omkring 125.

I efteråret 1890 udviklede der sig en strejkebølge blandet forskellige fag i London, herunder også bagerne. Det var en velorganiseret strejke, som blev bakket op af bagerforbundet og fællesorganisationen. Strejkerne blev afsluttet med et godt resultat i november 1890. Johanna Lahr var ligeledes aktiv i strejken og et tosidet flyveblad med hendes underskrift blev uddelt. Hun opfordrede kraftigt til at støtte strejken, men samtidig til ikke at lade sig nøjes med en strejke. Det var også nødvendigt at organisere sig fagligt. Hun advarede endvidere mod at stole på Parlamentet. Jo tidligere det blev omdannet til f.eks. bagerier des bedre.

Som det kan udledes af denne antiparlamentariske udtalelse, var Lahr var åbenbart fortsat medlem af The Socialist League. Organisationen var i årene 1887-89 blevet overtaget af talsmænd for anarkismen, og i 1889 forlod også Morris organisationen, efter at Eleanor Marx allerede i 1887 havde brudt med den.

Johanna Lahr giftede sig i 1895 lovformeligt med sin samlever, og parret fik et barn i 1899. Hun døde sandsynligvis i 1904, muligvis under en ny barsel.

G.C.

Literatur:
Johanna Lahr: The Poorest of the Wage-Slaves, London u. år, 2 s.
Johanna Lahr. I: Foodworker. Bakers, Food and Allied Workers Union, Winter 2011, s. 16-17