Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Kunst
   .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn  .  Mand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 14/9 2018
Læst af: 16.070
: :
Kruse, Thomas
Left
Rocks
2024-02-25 16:52

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Thomas Kruse

Thomas Kruse (1943-), kunstner, aktivist og græsrod. Thomas blev født i Odense i 1943 som søn af lægen og kommunisten Einar Kruse og ... Einar sad i fynsledelsen for modstandsbevægelsen og var eftersøgt. Også hans mor - og Thomas selv - måtte gå under jorden. Hun var flygtning og krigsoffer, og Thomas har derfor i dag ingen problemer med at solidarisere sig med de traumatiserede flygtningefamilier der kommer til Europa og for nogle fås vedkommende videre til Danmark. Gennem familien og den politiske kamp under og efter besættelsen fik Thomas det politiske engagement ind med modermælken.

Som gymnasieelev deltog Thomas i de første antiatomprotestmarcher i 1959-60 sammen med kunstneren Carl Scharnberg. Han kom til Århus og startede på medicinstudiet, men fandt efter få semestre ud af, at hans interesser trak ham i en mere kunstnerisk retning. Han kom med i Studentersamfundet på universitetet og senere Studenterscenen. Han kunne tegne og male og fik derfor hurtig scenografiopgaver med kulisser og kostumer. Først på Studenterscenen og siden Vestergade 58 og Svalegangen. Det kollektive i teaterprocessen tiltrak ham. Folk har mange forskellige opgaver i produktionen af et stykke, men fungerer samtidig som et kollektiv. Efter få semestre blev medicin derfor skiftet ud med arkitektur, der kunstnerisk og politisk passede Thomas bedre. Scenografiarbejdet blev det der skaffede ham brød på bordet de følgende 20 år.

I 1969-78 var han medlem af kunstnerkollektivet Røde Mor, der producerede både teater, musik og grafik. Siden slutningen af 1960'erne var han ophavsmand til et meget stort antal plakater til støtte for de antiimperialistiske kampe ude i verden, kampen mod NATO, fredsarbejdet og beboerarbejdet. Men en af de arbejdsformer der ligger hans hjerte særlig nært er det kunstneriske arbejde med børn. Allerede under hans første skoleprojekt, blev han revet med: «Det er fantastisk energifyldt at arbejde med børn i kunstværksteder. Jeg spørger eleverne: hvordan synes i skolen skal se ud? Hvor er det grimmeste sted på skolen? Hvad har i lyst til at arbejde med? Hvad skal historierne være?». Samarbejdet har foreløbig resulteret i 150 udsmykningsprojekter på skoler og institutioner. Thomas fortæller videre: «Jeg føler mig på linie med børn, fordi mine egne billeder jo også fortæller historier og er figurative som deres. Børns billeder er jo en forlængelse af deres egen snak, deres sange og lege. Små børn har hundrede sprog, siger vi. Det har været en stor fornøjelse at arbejde kunstnerisk med børn».

Hans hjerte brænder også for det nære miljø. I årevis har han været aktiv i Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret i Århus og i Fællesrådet for Midtbyen. Han har selv boet i Øgadekvarteret siden slutningen af 1960'erne og har i årtier sammen med de andre beboere været med til at sige nej til kommunens og pengemænds planer om at ændre kvarteret. I stedet har beboerne udformet deres egne alternativer.

Drivkraften og parolen for hans kunstneriske og politiske har været og er fortsat: «jeg har lovet at lege så længe jeg lever».

Dansk Plakatmuseum satte i august og september 2018 Kruses plakater på programmet med udstillingen Bydrømme. Aarhus-plakater af Thomas Kruse.

A.J.

Internet
Krusekunst.dk
Bydrømme. Aarhus-plakater af Thomas Kruse, Dansk Plakatmuseum august 2018
PLAKATKUNSTNEREN THOMAS KRUSE 75 ÅR. Jeg burer mig ikke inde i et værksted, Arbejderen 17/8 2018