Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 5/1 2019
Læst af: 15.821
: :
Modkraft
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Modkraft.dk, progressiv portal, i daglig tale Modkraft, var et dansk venstreorienteret internetmedie, der eksisterede fra 1. februar 2000 til 1. februar 2017.

Starten

Modkraft blev lanceret 1. februar 2000 af Mikkel Skov Petersen som eksamensprojekt på Danmarks Journalisthøjskoles efteruddannelse i webjournalistik. Projektet var påbegyndt august 1999, og navnet Modkraft var kopieret fra svenske Motkraft (wikipedia).

Modkraft var et af de første danske venstreorienterede medier født på internettet. Skov Petersen var første redaktør, og drev mediet alene det første år i ugeavisen Socialisten Weekend (1996-2001) redaktionslokaler i Studiestræde i København. I maj 2001 besluttede Enhedslisten at trække sin økonomiske støtte til Socialisten, der dermed måtte lukke. Herefter begyndte avisens journalister Sven Gårn Hansen og Martin Lindblom at skrive for Modkraft i stedet.

De tidligere medarbejdere fra Socialisten Weekend - herunder Gårn Hansen, Lindblom, Skov Petersen, Brian Berg, Maj-Britt Milsted og Asger H. Pedersen - havde stiftet den kooperative virksomhed Monsun, der løste opgaver indenfor journalistik, grafisk design og fotografi. I august 2001 blev Modkraft formelt en del af Monsun, der herefter drev og finansierede mediet frem til dets lukning i 2017.

Kort efter Socialistens lukning flyttede Monsun og Modkraft fra lokalerne i Socialisternes Hus i Studiestræde til Nørrebrogade 20, hvor den daværende Nørrebro-lokalavis På Gaden havde redaktionslokaler. Nogle år senere flyttede Monsun og Modkraft skråt over gaden til Nørrebrogade 5c. På denne adresse som man bl.a. delte med Eks-Skolens Trykkeri havde Modkraft redaktionslokaler frem til sin lukning i 2017.

Martin Lindblom overtog som redaktør i 2003, da Mikkel Skov Petersen påbegyndte uddannelse, og var redaktør indtil sin død i 2009. Under Lindbloms ledelse voksede redaktionen antalsmæssigt, og Modkraft udvidede med en debatsektion bestående af eksterne bloggere fra forskellige positioner på venstrefløjen. Denne satsning på bloggere udviklede sig til at blive et af Modkrafts stærkeste aktiver helt frem til lukningen.

I samme periode begyndte journalistik fra Modkraft at finde vej til mainstreammedierne - f.eks. den såkaldte «perlesag». I forbindelse med rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej i 2007 og den efterfølgende kamp for et nyt ungdomshus, f.eks. aktionen G13, hvor en tom ejendom i Grøndals Vænge blev forsøgt besat, befandt Modkraft sig pludselig i begivenhedernes mediecentrum.

Efter Lindbloms død i 2009 overtog Ulrik Kohl som redaktør. Under Kohls ledelse fortsatte Modkraft sin udvikling med bl.a. støtteforeningen Klub Medkraft, der var med til at stabilisere Modkrafts økonomiske fundament. I denne periode blev redaktionen desuden styrket med en række fagredaktioner, bl.a. en faglig, en politisk-økonomisk og en queer-redaktion.

Kohl stoppede som redaktør i 2012, da han fik job i Enhedslisten København. Han blev afløst af Ole Wugge Christiansen, der stoppede i maj 2016, for at hellige sig opgaver for Monsun. Mikkel Skov Petersen var herefter midlertidig ansvarshavende redaktør indtil lukningen otte måneder senere.

I 2013 blev Modkraft landskendt, da Carl Plum benyttede mediet til at offentliggøre et brev til sin mor Camilla Plum, hvori han erkendte slagtningen af ponyen Tarzan på en strand ved Tisvildeleje. Interessen for brevet fik Modkrafts servere til at gå ned, hvilket ikke var sket siden rydningen af Ungdomshuset.

Fra 2014 blev Modkraft tildelt produktionsstøtte under Kulturministeriets mediestøtteordning. En støtte Modkraft fastholdt indtil sin lukning. Modkraft var tilmeldt Pressenævnet.

Målgruppe og balancer

Modkraft overtog fra sin stiftelse Socialisten Weekends de facto målgruppe: Den københavnske venstrefløj. Denne bestod dengang af det parlamentariske (SF og Enhedslisten), det ekstraparlamentariske (bl.a. fagbevægelsen og diverse ngo'er) og det udenomsparlamentariske (bl.a. de autonome).

Modkrafts målsætning og selvforståelse blev ligeledes overtaget fra Socialisten Weekend, og var fra starten at skabe en fælles nyheds- og debatplatform for de tre positioner.

Gennem hele Modkrafts 17-årige levetid var den redaktionelle linje en kamp om balancen mellem dækning af det parlamentariske, det ekstraparlamentariske og det udenomsparlamentariske venstre.

En balance som repræsentanter for alle tre positioner løbende gennem årene gav udtryk for deres holdning til. Særligt det parlamentariske og det udenomsparlamentariske venstre var notorisk uenige om hvor meget omtalen af hinandens politiske gerninger og prioriteringer skulle fylde.

Groft sagt var den parlamentariske position utilfreds med omfanget af dækningen af udenomsparlamentariske, ulovlige aktioner og begivenheder - som f.eks. dækning af aktivisters sammenstød med politiet. Omvendt var den udenomsparlamentariske position af grundlæggende ideologiske grunde utilfreds med Enhedslistens, SF's og hen mod lukningen også Alternativets tilstedeværelse på platformen.

Modkraft formåede desuden aldrig for alvor at løfte sin dækning af det faglige stof, hvilket var genstand for kritik fra både fagbevægelsens venstrefløj, partierne og Monsun.

Disse forskellige ideologiske interesser og politisk-strategiske overvejelser var gennemgående temaer i det redaktionelle arbejde. Særligt spørgsmålet om hvor meget de politiske undergrundsmiljøer på og omkring Nørrebro og disses aktiviteter skulle fylde på bekostning af andre grupper og sager, var et tilbagevendende tema. Debatterne gjorde sig også gældende i forbindelse med rekruttering af bloggere til debatsektionen.

Enhedslisten var på mange måder en oplagt samarbejdspartner for Modkraft, men et egentligt formelt samarbejde kom aldrig i stand. I Modkrafts første år spøgte partiets lukning af Socialisten Weekend i forholdet mellem parterne - særligt hos Modkraft og Monsun. Senere gjorde Enhedslistens transformation fra nicheparti med 2 pct. af stemmerne til den parlamentariske venstrefløjs ledende parti afstanden mellem parterne større. Især blev  Modkrafts insisteren på også at dække det udenomsparlamentariske venstre en forhindring for formelt samarbejde.

Modkrafts samlede målgruppe blev identificeret som «det progressive Danmark», og mediet havde i det meste af sin levetid undertitlen «Progressiv portal». I den ånd samarbejdede Modkraft gennem årene med en række andre venstreorienterede medier, bl.a. Tidsskriftcentret, tidsskriftet Salt, TV StopDagbladet Arbejderen og mange flere.

Gennem hele sin levetid var Modkrafts redaktionelle arbejde præget af en høj grad af kollektivitet, samtidig med at mediets udvikling og konsolidering var drevet af lederskikkelser med idéer, initiativ og redaktionelle og organisatoriske evner. Monsuns daglige leder Maj-Britt Milsted var gennem samtlige 17 år garant for kontinuitet og Monsuns fortsatte støtte, ligesom Monsuns Asger H. Pedersen gennem alle årene varetog mediets økonomi.

Lukningen

I december og januar 2017 besluttede Monsun lukke mediet og alle aktiviteter, og datoen for lukningen blev sat til 1. februar på Modkrafts 17 års fødselsdag. Virksomhedens medarbejdere kunne ikke længere investere de mange timers frivilligt arbejde, der havde været forudsætning for Modkrafts drift. Monsun ønskede desuden heller ikke længere, at dække underskuddet i forbindelse med driften af Modkraft, der på intet tidspunkt i sin levetid havde hvilet økonomisk i sig selv.

Baggrunden for beslutningen var bl.a., at Modkraft gennem de sidste år af sin levetid, havde haft stadig vanskeligere ved at tiltrække frivillige, hvilket øgede arbejdsmængden for Monsuns ansatte.

Modkraft er fortsat tilgængeligt og søgbart som arkiv.

Mi.S.P.

Internet
modkraft.dk