Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 18.565
: :
Københavns Studenterfront
Left
Rocks
2021-02-06 13:43

Som samlet organisation ophørte Studenterfronten i København med at eksistere i foråret 1975. Årsagen til ophøret var uenighed om indholdet i den såkaldte fagkritikstrategi. Uenighederne blev aftegnet af forskellige «fagfronter», der hver for sig havde udviklet så forskellige politiske platforme, at en samlet optræden blev umulig - såvel hvad angik universitetspolitiske spørgsmål, som hvad angik spørgsmål om indholdet i og karakteren af forbindelsen mellem marxistiske studenter/akademikere og grupper i arbejderklassen. De stridende fagfronter fortsatte deres arbejde med højere eller lavere aktivitetsprofil. Det gjaldt bl.a. på følgende uddannelser: Fagfronten DTH/DIA. Sociologi, Københavns Universitet. Dansk, Københavns Universitet. Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, Psykologi, Københavns Universitet, Pædagogik, Københavns Universitet og Polit, Københavns Universitet.

A.J.