Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 25.379
: :
Dobbeltseng
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Symbolet på parrets forening og den ægteskabelige lykke. Den udformes i alt fra massiv mahogni til messingrør med tårn, kugler og spir. Mest populær er typen uden sprække i midten - den mest uadskillelige type - i modsætning til ægteparret. Udover de to rummer sengen også to dyner, to puder og sengetæppe alt efter ægteparrets stand og (sviger)mødrenes virkelyst. Desuden kan sengen periodisk indeholde op til flere børn: Om natten, tissende, tørstende eller sultende børn. Om morgenen aktive, selskabssyge og urolige børn.

Sengen placeres midt i forældrenes soveværelse og fylder hele rummet - for at den hver dag prydeligt kan opredes fra begge sider. Sengen er arnestedet for ønsket og uønsket seksuel aktivitet, for kontakt og konfliktløsning. Indenfor ægteskabets rammer garanterer den altid kvinders fysiske tilstedeværelse og dermed seksuelle tilgængelighed, uafhængig af tid eller lyst. Tilstedeværelsen er gensidig og dobbeltsengen bliver derfor af vane stedet for seksuel aktivitet. Dermed bliver den også rammen om det seksuelle ritual. Når den fysiske adskillelse ikke eksisterer, stilles parterne ikke overfor noget valg eller stillingtagen til deres seksualitet. For kvinder fører det ofte til, at de ikke ved om de har lyst eller ikke. Hvem har ikke hørt udtalelsen: «Jeg er så træt i dag». Seksualitet bliver en del af det at sove i den fælles seng. Dette er seksualitetens død.

Dobbeltsengen fremstilles som et egnet forum for konfliktløsning - gerne gennem seksuel udfoldelse. Men skinnet bedrager. Hvis kontakten kun er til stede i sengen - hvilken slags kontakt er der da tale om? Hvilke problemer kan løses udelukkende gennem kroppens sprog? Der må findes en anden kontakt for at i hvert fald kvinders seksualitet skal fungere. Kroppen lever ikke dens eget liv uafhængig af andre kontaktformer. Det gør den kun i pornografiens krops- og seksualitetsforståelse.

Dobbeltsengen skal samordne søvnen, fysiske og sociale vaner omkring denne aktivitet. Dobbeltsengen skulle give rigelig med plads og gode muligheder for udfoldelse, men hindrer i realiteten den enkelte i at indrette sig efter egne behov - forudsat at personen/kvinden har været så heldig at opdage sine behov. Begrænsningen ligger i forholdet til den anden, hvilket man skulle tro var gensidigt. Her støder parterne sammen over natlige læse- og rygevaner, temperatur i soveværelset og andre trivielle forhold omkring det man har lyst til at gøre i sovende eller vågen tilstand. Hvem har ikke listet sig ud i søvnløse perioder - i stedet for at åbne bogen, tænde cigaretten eller på anden måde gøre sig situationen behagelig?

Dobbeltsengen markedsføres sammen med det rigtige udstyr til det elskende pars soveværelsesbekvemmeligheds- og statusgenstande, der skal placeres i det fælles soveværelse og yderligere understrege dobbeltsengens og seksualitetens symbolske karakter for ægteskabelig lykke og status. Derved gør den enkle modsætninger antagonistiske og desuden illegitime at tage op. Ophævelsen af modsætningen kræver ikke, at hver person skal have sin enkeltseng, men primært at hver person får sit værelse. Så må sengen blive så stor den kan.

S.N.