Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 41.065
: :
Dogmatisme
Left
Rocks
2024-07-24 04:56
2024-07-23 05:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Dogmatisme: Fastklamring til et sæt læresætninger der enten er videnskabeligt tilbagevist eller principielt unddraget kritisk efterprøvning. Traditionelt har dogmatismen haft stærk udbredelse i teologiske og religiøse kredse, gerne som tro på bestemte teksters principielle ufejlbarlighed eller som blind underkastelse under autoriserede kirkelige opfattelser. Dogmatisme repræsenterer generelt set et værn om det en gang etablerede univers - dvs. en form for konservatisme. Den er derfor stærkt udbredt - også indenfor konservativ kommunisme. Lenin hævder et sted, at: «der vil ikke eksistere nogen form for dogmatisme, der hvor det afgørende og eneste kriterie på en læresætning er, om den er i samklang med den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling». Ironisk nok kom mange af Lenins efterfølgere til at opfatte marxisme, mere som det at være i samklang med Lenincitater end som «den konkrete analyse af den konkrete situation» (Lenin). Som det hedder i «Marxismen-leninismens grundlag», et af den moderne dogmatismes hovedværker: «Dogmatisme fører til stagnation, fremmedgørelse fra livet og isolation fra virkeligheden.»

R.S.