Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 65.211
: :
Egenkapital
Left
Rocks
2024-02-26 15:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Egenkapitalen er en central størrelse i virksomhedernes regnskaber. Egenkapitalen findes på den såkaldte balancekonto i regnskaberne. Her findes også de aktive poster, som angiver summen af de ejendele virksomheden har til rådighed. Fra summen af ejendele trækkes passivposterne, dvs. den gæld virksomhederne har, og så fås egenkapitalen som resultat. Opstillingen bliver altså:

Egenkapital = Summen af ejendele - Summen af gæld

Egenkapitalen er med andre ord den del af virksomhedernes finansiering af ejendele, som ikke dækkes gennem gæld. Den består normalt af aktiekapitalen samt af forskellige typer af fonde - både lovbestemte og frie fonde (se Aktiekapital).

Aktiekapitalen repræsenterer som regel den historiske egenkapital i virksomheden, dvs. den kapital der blev startet op med. Men den kan også være opskrevet siden den tid, og den kan være udvidet gennem nytegning af aktier. Det overskud, virksomhederne tjener, lægges til egenkapitalen, hvis det ikke trækkes ud af virksomheden gennem udbetaling af overskud til aktionærer o.l. Som regel vil det være dette overskud, som udgør størstedelen af egenkapitalen - aktiekapitalen vil udgøre en mindre del.

Til trods for at det er de ansatte, der ved deres arbejde har sørget for virksomhedernes overskud, er det ejerne, som disponerer egenkapitalen. Den borgerlige teori går ud på, at det er den historisk indskudte aktiekapital, der har skabt overskuddet - arbejdskraften har fået fuld kompensation for sin indsats gennem lønningerne.

Fra erhvervslivets side hævdes det, at egenkapitalprocenten, dvs. egenkapitalen i procent af summen af ejendele, er meget lav. Den antages at ligge på ca. 20 %. Dette tal tager imidlertid udgangspunkt i virksomhedernes forretningsregnskaber. Her vil egenkapitalen som oftest være lavere vurderet end i driftsregnskabet, som giver et mere reelt billede af situationen. Det er dog utvivlsomt, at egenkapitalprocenten er relativt lav. Dette medfører at bank- og kreditvæsenet har stor magt over virksomhederne, og er et argument, som peger i retning af nationalisering af de private kreditinstitutioner.

O.N.