Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen
     .  Fagforening
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 44.117
: :
Fagforening
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Fagforeningerne er de organisatoriske grundenheder i dansk fagbevægelse. De kaldes også afdelinger indenfor de enkelte forbund, og hver forening har sit bestemte afdelingsnummer i forbundet.

Almindeligvis omfatter foreningerne flere arbejdspladser. På den enkelte virksomhed dannes der da klubber, som består af forbundets medlemmer på arbejdspladsen. Men omfanget og størrelsen af foreningerne varierer.

Fagforeningerne skal varetage medlemmernes interesser på arbejdspladserne. Blandt opgaverne er ifølge vedtægterne at indkræve kontingent til LO, udbetale støtte under lovlige arbejdsstandsninger og indsamle lønstatistik. Derimod kan de ikke ifølge vedtægterne fremme krav om oprettelse af overenskomster eller opsige overenskomster uden forbundets godkendelse. De kan heller ikke igangsætte arbejdsstandsninger uden forbundets godkendelse. Fagforeningerne er således gennem vedtægterne bundet til det samme arbejdsretlige system som fagbevægelsen som helhed. I praksis sker det en gang imellem alligevel, at foreningen eller klubben på egen hånd skrider til opsigelse af en lokalaftale. De lokale foreninger kan derfor - i modsætning til LO centralt - virke som klassekampsorganisationer.

K.K.