Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Frankrig
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Historie
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 28.226
: :
Annales skolen
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

I den udstrækning man kan snakke om et ledende centrum for vestlig historieforskning efter anden verdenskrig, så er det den såkaldte Annales-skole - forskerne omkring det franske tidsskrift Annales (Economies, Sociétés, Civilisations). Selvom Annales-historikerne ikke udgør nogen egentlig «skole», er de kommet til at stå som de betydeligste bærere af tre hovedtendenser i moderne historievidenskab:

  1. Systematisk tværfaglig samarbejde mellem historie, geografi, andre samfundsvidenskaber og naturvidenskab.
  2. Udvikling af nye, stærkt specialiserede forskningsdiscipliner (historisk demografi, jordbrugshistorie, husholdningshistorie, klimahistorie, familiehistorie, pengehistorie osv.).
  3. Prioritering af teoretiske problemstillinger om grundbegreber, metoder, syntese. Af væsentlig betydning har været forsøgene på at klarlægge forskellen mellem de stadig skiftende «begivenheder» (Èvènements) og mere varige historiske forhold (structures) knyttet til et langt tidsforløb (longue durée).

Under navnet «Annales d'historie économique» blev tidsskriftet startet i 1929 af Marc Bloch (1886-1944) og Lucien Febvre (1878-1956), begge påvirket af sociologen Emile Durkheim og geografen Vidal de la Blache. Til studiet af jordbrugshistorien var Bloch en af de første til at bruge luftfotografier og andre moderne teknikker. Febvre bidrog væsentlig til det historiske studie af socialpsykologiske forhold (mentalités collectives) gennem sit hovedværk om Rabelais og kætteriets problemer i 1500-tallet. Som fremtrædende medlem af modstandsbevægelsen blev Bloch skudt af tyskerne lige før de allieredes invasion i 1944. Både via sin forskning og sin deltagelse i modstandskampen blev han snart en mytisk figur i Annales-kredse. I 1947 fik Febvre oprettet den efterhånden så berømte «sjette sektion» (for økonomiske og samfundsvidenskabelige studier) ved Ecole Pratique des Hautes Etudes i Paris. Ved denne institution opstod der et omfattende, meget frugtbart tværfagligt samarbejde, og dette samarbejde blev ledet af historikere - hvilket var uden sidestykke i andre lande.

Febvres efterfølger var Fernand Braudel (f. 1902), som i tysk fangenskab skrev efterkrigstidens hyppigst refererede historiske værk, «La Méditerranée et le monde méditerranéen at l'époque de Philippe II» (Middelhavet og middelhavslandene under Phillip II), Paris 1949, 3. udg. 1977 (2. udg. 1966 oversat til engelsk). Annales-historikerne har leveret væsentlige bidrag til studiet af økonomisk historie og materiel kultur, men har langt henad vejen stået fremmed overfor et konsekvent klassekampsperspektiv, og det er ikke lykkedes dem at komme frem til en reel syntese af politisk og anden historie. Nærmest helheden kommer de i fransk regionalhistorie, med arbejderne af P. Goubert og E. Le Roy Ladurie. Annalesskolen i historie kan opfattes som et sidestykke til fransk strukturalisme i lingvistik og socialantropologi.

E.R.

Litteratur

T. Stoianovich: French Historical Method: The «Annales» Paradigm, New York 1976.