Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 30.028
: :
FZLN (Frente Zapatista de Liberación Nacional)
Left
Rocks
2024-04-22 18:05
2024-04-19 16:59

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Frente Zapatista de Liberación Nacional (Den nationale zapatistiske befrielsesfront), mexicansk oppositionsbevægelse (1997-).

Opbygningen af FZLN er et forsøg på at opnå de centrale mål, som den nationale zapatistiske befrielseshær EZLN har opstillet: at det må være det civile samfund, som i en nærmere fremtid bør være de ledende kræfter i ændringen af Mexico. Initiativet til dannelsen af Fronten blev taget af EZLN med den Fjerde Deklaration fra Lacandona-junglen i januar 1996. En erklæring der bygger på resultatet af en storstilet høring (Consulta Nacional por la Paz y la Democracia) i august 1995 blandt store dele af det mexicanske civilsamfund, om hvorvidt EZLN burde prioritere opbygningen af en politisk struktur. 1,3 millioner deltog i høringen, hvoraf et overvældende flertal havde svaret positivt på spørgsmålet om opbygningen af en ny politisk kraft i Mexico. FZLN er et forsøg på at samle forskellige oppositionelle kræfter på nationalt plan i kampen for grundlæggende forandringer.

Fra Fronten blev proklameret og frem til dens formelle dannelse den 16. september 1997 i Mexico By har den gennemgået en langsom opbygning med dannelse af hundredevis a lokale komitéer rundt om i landet. Ved selve stiftelsen deltog op mod 2.500 delegerede fra 31 af Mexicos 32 delstater. Til selve begivenheden havde EZLN sendt 1.111 zapatister til Mexico By. Zapatistdelegationen skulle desuden deltage i det andet Nationale Indianske Konvent, CNI (Congreso Nacional Indígena), der blev afholdt 8-12. oktober, ligesom de stod til rådighed for enhver, der måtte ønske at opsøge dem med spørgsmål om zapatisterne.

Kvinderne spiller en central politisk og organisatorisk rolle i både FZLN og EZLN
IF's fotoarkiv

FZLN er ikke EZLN’s civile gren

FZLN er ment som en civil og fredelig, uafhængig og demokratisk organisation; den er ikke zapatisthærens politiske arm, men et rum for politisk diskussion og ikke mindst handling; Fronten skal være så bred og samlende som muligt; et rum hvor forskellige kræfter og strømninger mødes. Dette er noget helt nyt i forhold til hvad man ellers har set i f.eks. Mellemamerika, hvor man traditionelt opererer med en politisk-militær organisation og dens civile front. Dette er ikke tilfældet med FZLN i Mexico. Her kan man inkorporere sig i Fronten og sammen diskutere og finde frem til, hvordan handlingsprogrammet skal se ud, uden at EZLN kan påtvinge Fronten de beslutninger, de måtte ønske at se gennemført.

Fronten er ikke et nyt politisk parti og politisk forskellighed er ikke noget problem for Fronten, der bygger på enkeltpersoners engagement - ikke kollektive medlemsskaber af partier, fagforeninger osv. FZLN er en ny politisk kraft, der ikke stræber efter at overtage magtapparatet i Mexico og som kræver af sine deltagere, at de heller ikke bruger FZLN som et springbræt for egen personlig vinding i forsøget på at opnå magtpositioner ad parlamentarismens veje gennem det eksisterende korrupte valgsystem. Derfor tillades heller ikke dobbelt medlemsskab, hvorfor en del af Frontens deltagere har valgt at gå ud af deres parti-politiske organiseringer for udelukkende at arbejde indenfor Fronten. Dog kan man godt være med i en social organisation eller fagforening og samtidig deltag i Frontens arbejde. Andre deltagere i FZLN er unge, typisk universitetsstuderende, der for første gang træder ind i det politiske liv. Det «optagelseskriterium» man indtil videre har fulgt har været, at der ikke er noget veto i forhold til ideologisk, psykologisk eller politisk orientering. Ideen er selvfølgelig at være principielt enige i de mål, man fastsætter. Det er den base, man bygger videre på. Men om man har en fortid som guevarist, maoist, leninist, trotskist eller andet er ikke så vigtigt for Fronten, og det er ikke de vigtigste spørgsmål, bevægelsen har at slås med. FZLN er et helt nyt initiativ og blot i dens spæde opstart. Det er vanskeligt at spå om dens fremtidige succes eller fiasko, og om den kommer til at få bedre kontakt til fagbevægelsen, end den har i dag. Splittelserne mellem FZLN og den anden store oppositionelle front FAC-MLN (Frente Amplio por la Construcción del Movimiento para la Liberación Nacional), hvis politiske linie er den traditionelle marxist-leninistiske gavner ikke ligefrem organiseringen af arbejderne i kampen mod det Mexico, begge fronter har som hovedmål at bekæmpe. (Se EZLN)

Frontens primære målsætninger

Det politiske grundlag, som kampen indenfor FZLN bygger på er primært:

Ma.S.

Tidsskrifter og hæfter:
GAIA, tidsskrift for International Solidaritet, der udgives fire gange årligt af Internationalt Forum, Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh. N, Danmark
Chiapas, Aldri mer et Mexico uten os, udgivet 1998 af LAG (Latin-Amerika Gruppene i Norge), Fredensborgveien 39, 0177 Oslo, Norge

La Guillotina, udgivet af La Guillotina-kolektivet (studerende ved de mexicanske uafhængige universiteter UAM og UNAM) Boulevard a Qro. 51, Viveros de la Loma, Tlalnepantla, Edo. Mex. C.P. 54080, México
Ce-Acatl, Revista de la Cultura de Anáhuac, Los primeros Acuerdos de Sacam Ch’en, Compromisos, Propuestas y Pronunciamientos de la Mesa de Trabajo 1: Derechos y Cultura Indígena, udgivet 1996 af Ce-Acatl, A.C., Apartado Postal 86-454, Villa Coapa 14391 D.F., México
Militarización y violencia en Chiapas, af Conpaz, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas og Convergencia de Organismos Civiles por la Democrácia, udgivet 1996, producción editorial: SIPRO, trykt hos talleres de impretei, Almería 17, Col. Postal, C.P. 03410, México D.F.
Para entender Chiapas, Chiapas en Cifras, 1997 af CIACH, CONPAZ og SIPRO, trykt hos Impretei.
CIACH, Flavio A. Paniagua 107, Colonia Barrio Guadalupe, C.P. 29230 San Cristóbal de las Casas, Chiapas México

Litteratur:
Alt til alle - intet til os, zapatisternes oprør i Chiapas, Mexico, tekster samlet af Internationalt Forum, udgivet 1995 af Autonomt Forlag, c/o Griffenfeldsgade 41, 2200 Kbh. N, Danmark
First World, ha ha ha!, The Zapatiste Challenge, edited by Elaine Katzenberger, by City Lights Books, 261 Colombus Avenue, San Fransisco, CA 94133, USA
Zapatista!, Reinventing Revolution i Mexico, edited by John Holloway and Eloína Peláez, udgivet 1998 af Pluto Press, 345 Archway Road, London N6 5AA, England

Subcomandante Marcos, El sueño zapatista, af Yvon Le Bot, udgivet 1997 af Plaza & Janés Editores, Enrique Granados 86-88, 08008, Barcelona, España
El despertar de la esperanza, Luis Condearena, udgivet 1997 af Gakoa, Tercera Prensa (Hirugaren Prentsa) C/ Peña y Goñi, 13-1, 20002 Donostia, Baskerlandet
Yo Marcos, af Marta Durán de Huerta, udgivet 1994 af Ediciones del Milenio, Frontera 120-A, Col. Roma, México DF, CP 06700, México

Internet:
Internationalt Forum http://www.cidadenet.dk/if/
Ya basta    http://www.ezln.org
FZLN        http://spin.com.mx/~floresu/FZLN/    og   http://www.peak.org/~joshua/fzln/
Enlace Civil http://www.laneta.apc.org/enlacecivil   og  http://www.enlacecivil.org.mx
Centro de Derechos Hunanos Fray Bartolomé de las Casas  http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas
Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió Zapatista  http://www.pangea.org/ellokal/chiapas
La Jornada  http://serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/
El Proceso  http://www.proceso.com.mx
Zapatistas in Cyberspace  http://www.eco.utexas.edu/faculty/ Cleaver/zapsincyber.html
CCIODH, den internationale civile menneskerettighedskommission  http://cciodh.pangea.org/