Send
Michael Hviid Jacobsen [M.H.J.]

Michael Hviid Jacobsen

Michael Hviid Jacobsen (1971-), uddannet sociolog og underviser i sociologisk teori og metode på Aalborg Universitet. Har igennem de seneste år blandt skrevet om døden i Dødens Mosaik, København, Gyldendal, 2001; om Erving Goffmans sociologi i Det elementære livs sociale former (sammen med Søren Kristiansen), København, Gyldendal, 2001; og er i gang med at skrive en introduktion om sociologen Zygmunt Baumans virke. Har desuden udgivet om etik og moral, feltarbejde, bysociologi, videnskabsfilosofi, seksualitetsteori samt om etnometodologi.

Artikler af forfatter: Mills, C. Wright