Send
Svend Aage Andersen [S.Aa.A.]

Svend Aage Andersen

Svend Aage Andersen (1946-), mag. art. i litteraturhistorie i 1978, PhD i 1984 på afhandlingen «Arbejderhverdag i Århus under industrialiseringen». Har været kandidatstipendiat ved Institut for litteraturhistorie ved Århus Universitet og forskningsstipendiat på bevillinger fra Statens humanistiske Forskningsråd, 1988-91 på Center for Kulturforskning. 1991-92 amanuens på Sjöfartsmuseet i Göteborg, 1993-95 ansat som seniorforsker ved projekt Dansk Søfartshistorie, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Siden 1997 lektor på Den Sociale Højskole i Århus.

Har tidligere skrevet: Rapport om Katamaranen (1978), Dansk arbejderkultur 1870-1930, Bd. 1-2 (1982), Salt og brød gør kinden rød. Arbejderliv i Århus 1870-1940 (1985), Havnearbejderne i Århus - før containernes tid. En undersøgelse af deres livsform og erfaringsverden ca. 1880-1960 (1988) og Arbejderkultur i Velfærdssamfundet (1997). Desuden en række artikler i «Arbejderhistorie», «Årbog for arbejderbevægelsens historie», «Nord Nytt» og «Social kritik» om bl. a. kultur- og socialhistorie, arbejderkultur, livserindringer og Oral History. Fra 1980 til 1993 i redaktionen af Årbog for arbejderbevægelsens historie og Nord Nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning.

Litteratur:
Gunhild Agger & Anker Gemzøe (red.): Arbejderkultur 1870-1924. København 1982.
Svend Aage Andersen: Dansk arbejderkultur 1870-1930 , Bd. 1-2 . Århus 1982.
Svend Aage Andersen: Salt og brød gør kinden rød. Arbejderliv i Århus 1870-1940. Århus 1985.
Svend Aage Andersen: Havnearbejderne i Århus - før containernes tid. En undersøgelse af deres livsform og erfaringsverden ca. 1880-1960 . Århus 1988.
Svend Aage Andersen: Arbejderkultur i Velfærdssamfundet . København 1997.
Carl Erik Andresen, Jørgen Burchardt og Flemming Mikkelsen: Arbejdererindringer. Metode, kildekritik, indsamling, benyttelse. Århus 1979.
Ib Bondebjerg/Olav Harsløf (red.): Arbejderkultur 1924-48. København 1979.
Nynne Helge: Familien Jensen og Vorherre. Religionens plads i danske arbejderfamiliers kultur og livsform 1870 til 1950 - med særlig vægt på perioden før 1920. København 1996.
Flemming Hemmersam (red.): «To Work, to Life or to Death.» Studies in working class lore. København 1996.
Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg (red.): Skæringspunkter: Debatbog om arbejde og kultur. Århus 1995.
Dieter Kramer: Theorien zur historischen Arbeiterkultur. Marburg 1987.
Michael Vester: «Was dem Bürger sein Goethe, ist dem Arbeiter sein Solidarität», i ästhetik und Kommunikation Hft. 24 1976.
Årbog for arbejderbevægelsens historie nr. 11. Tema: Arbejderkultur. København 1981.

 

Artikler af forfatter: Arbejderkultur i Danmark