Send
Ove Korsgaard [O.Ko.]

Ove Korsgaard

Ove Korsgaard (1942-), ph.d. og dr. pæd. samt leder af Institut for pædagogisk filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet. Har publiceret en trilogi med kamp som titel: Kampen om kroppen. Dansk idrætshistorie gennem 500 år, Gyldendal, 1982, Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 500 år, Gyldendal, 1997 og Kampen om folket. Et dannelsesperspektiv på dansk historie gennem 500 år, Gyldendal, 2004.

Artikler af forfatter: Demokrati i pædagogikken
  N.F.S. Grundtvig