Send
Ning de Coninck-Smith [N.C-S.]

Ning de Coninck-Smith

Ning de Coninck-Smith (1953-), cand.mag. i historie og fransk fra Københavns Universitet, 1982. Lic.pæd. (Ph.D.), februar 1989 fra Danmarks Lærerhøjskole. Dr.phil. juni 2000 fra Syddansk Universitet.

Lektor i barndommens historie (1996-2002), Syddansk Universitet, Center for Kulturstudier. I perioderne 1999-2000 og 2001-2002 studie- og centerleder samme sted. Visiting scholar (2001-02), Department of History, University of Berkeley, Californien, USA. Lektor (2002-), Institut for pædagogisk sociologi, DPU. Efteråret 2005: to måneders forskningsophold i Paris ved Institut National de la Recherche Pédagogique og Institut de l'historie présent. CV

Artikler af forfatter: Børnearbejde i Danmark