Send
Christoph Klinger [C.Kl.]

Christoph Klinger

Christoph Klinger (1979-), cand.mag i historie, filosofi og videnskabsteori fra Roskilde Universitets-center i 2006. Skrev speciale om festivalbevægelsen og den danske deltagelse i X. verdensung-domsfestival: Eine Million Rote Rosen. Die dänische Jugend und die X. Weltfestspiele 1973 in Ost-Berlin.

Artikler af forfatter: Verdensungdomsfestival
  World Federation of Democratic Youth (WFDY)