Send
Lars Geer Hammershøj [L.G.Hø.]

Lars Geer Hammershøj (1972-), ph.d. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Han har forsket i dannelse og selvdannelse, nye fællesskaber, dannelse på de forskellige niveauer af uddannelsessystemet, dannelsens skyggesider, kreativitet og innovation og samtidsdiagnose. Han har senest udgivet bogen "Dannelse i uddannelsessystemet" fra 2017 på Hans Reitzels Forlag. Han har tidligere været studieleder for uddannelsesvidenskab og programleder for samtidsdiagnostik.

Artikler af forfatter: Selvdannelse