Send
Jesper Eckhardt Larsen [J.Eck.L.]

Jesper Eckhardt Larsen

Forsker i uddannelseshistorie og komparativ uddannelsesforskning. Han skrev ph.d. om humanioradiskussionen i Norden, Tyskland og USA, 1945-2005 («Ikke af brød alene...», 2007). Har tidligere skrevet om dannelsesbegrebets historie i dansk sammenhæng (J.N. Madvigs Dannelsestanker, 2002). Arbejder nu med et historisk komparativt projekt om lærerkulturer og læreruddannelser i Norden. Formand for Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie (www.uddannelseshistorie.dk)

Artikler af forfatter: Bolognaprocessen