Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Homoseksualitet

Homoseksualitet er en variant af menneskelig seksualitet, som endnu ikke fuldt ud er accepteret i vor kulturkreds. Den kristne ideologi har gennem sine moralske påbud reguleret og indsnævret vort seksualliv. Specielt har den fordømt al homoseksuel adfærd. Homoseksualitet stemples som syndig, fordi den afviger fra det traditionelle kristelige syn på seksualitet, fordi den har en anden målsætning, fordi det ikke er rettet mod forplantning. Psykiatrien har senere overtaget meget af kristendommens rolle i sin negative holdning til homoseksualitet. I store dele af psykologisk og medicinsk forskning bliver homoseksualitet fortsat stemplet som afvigelse, sygdom, mangelfuld kønsidentificering osv. Myterne om de homoseksuelles «anderledeshed» er op gennem tiderne blevet plejet og forstærket i hele den kristne kulturkreds, og fordommene har fået frit spillerum.

Forfølgelse og drab på homoseksuelle af begge køn hører ikke blot historien til men finder sted den dag i dag. Selv om homoseksuel adfærd er blevet afkriminaliseret i en række europæiske lande, er det langt fra slut med alvorlige overgreb. Homoseksuelle er endnu ikke retsligt beskyttet mod forfølgelse og diskriminering i vort samfund. Direkte undertrykkelse og religiøse fordomme er fortsat udbredte og har ført til en række sociale og økonomiske sanktioner som tab af bolig, tab af social anseelse, usaglige fyringer osv. Homoseksualitet opfattes som noget farligt og noget frastødende. Udfoldelse af homoseksuelle følelser sidestilles med moralsk forfald og udhuling af alle de normer og værdier, som vor kulturkreds bygger på.

Fortielsen omkring homoseksualitet er et andet vigtigt undertrykkelsesmiddel. Skolen tager ikke homoseksuelle samlivsformer op i sin undervisning. Homoseksuelle elever får ingen information om, at det er muligt at organisere deres liv på en anden måde end gennem det traditionelle ægteskab. Homoseksuelle lærere presses ind i konformitet og forstillelse. Propaganda for homoseksualitet bliver mødt med repressalier. Den massive forfølgelse og til tider likvidering af homoseksuelle forties i historieundervisningen. Hvad er det ved homoseksualiteten, der fører til sådanne voldsomme reaktioner?

Homoseksualitet er ganske enkelt forelskelse og seksuel tiltrækning mellem personer af samme køn, mellem kvinder og mellem mænd. Det betyder, at to kvinder eller to mænd ønsker et fællesskab, der også indbefatter seksualitet. Det faktum at homoseksualitet eksisterer, viser samtidig, at kønsrollemønstret med sine normer for hvad der er feminin og maskulin adfærd, er tillærte mønstre. At arbejdsdelingen mellem kønnene ikke er naturgiven men kulturelt betinget. Det viser, at kvinder kan leve og handle som selvstændige personer, og at mænd kan leve sammen i kærlighedsforhold.

Hvis man rokker ved kønsrollemønstret og arbejdsdelingen mellem kønnene, så rokker man også ved det kristne familieideal. En officiel accept af homoseksualitet vil betyde afslutningen på disse idealers monopolstilling. Ægteskabet og kernefamilien vil ikke længere være den eneste mulige samlivsform. Andre samlivsformer kan blive et reelt alternativ, indenfor de rammer den økonomiske og politiske struktur opstiller. En udvikling i retning af større ligestilling mellem homofile og heterofile samlivsformer er ikke utænkelig under kapitalismen. Undertrykkelsen af homoseksualitet og af homoseksuelle er mere et resultat og en videreføring af patriarkalske og kristelige ideer end af økonomiske interesser. Men et samfund opbygget på profit og økonomisk udbytning, vil samtidig søge at kanalisere en homoseksuel frigørelse over i en frigørelse på kapitalens præmisser.

Den homoseksuelle frigørelsesbevægelse daterer sig tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede. Kampen for udryddelse af straffeparagrafer stod i første omgang centralt, sammen med spredningen af oplysningsmateriale. Denne kamp er langt fra afsluttet. I en række lande - bl.a. i Rusland, Cuba, flere stater i USA, Irland og Spanien - er homoseksualitet fortsat kriminaliseret. Nyfascistiske organisationer går til åben kamp mod homoseksuelle. I USA har aktioner ledet af den fanatiske Anita Bryant ført til, at tilkæmpede rettigheder atter er blevet fejet bort. Den århundredgamle anvendelse af homoseksuelle som syndebukke genoptages. Homoseksuelle anvendes i et del-og-hersk spil.

E.Lu.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 79.980