Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Kolindsundsagen

Dansk arbejdskamp i 1920'erne. I 1923-24 etablerede Landarbejderforbundet, Dansk Arbejdsmandsforbund (senere SiD) og De samvirkende Fagforbund (DsF, senere LO) blokade mod en række gårdejere og købmænd - som disse handlede med - ved Kolindsund på Djursland. Baggrunden var en strid om overenskomsten for de landarbejdere, gårdejerne beskæftigede. De blokerede bønder anlagde sag mod de faglige organisationer, tabte i Landsretten, men vandt i 1926 en skelsættende dom i Højesteret, der anså blokadens omfang og de anvendte midler for retsstridige, og forbundene blev derfor idømt klækkelige erstatninger. Arbejderbevægelsen opfattede dommen som en trussel mod dens kampmidler, men selvom den var en del af baggrunden for vedtagelsen af Tugthusloven i 1928, fik den ikke konsekvenser på længere sigt.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 25.469