Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Larsen, Reidar Toralf

Reidar Larsen
Reidar Larsen

Larsen (1923-), norsk kommunistisk politiker. Reidar T. Larsen blev i 1945-46 formand for Lillehammer og Gudbrandsdal distrikt af Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) og medlem af Lillehammer kommunalbestyrelse for NKP. I samme periode var han journalist på Arbejderpartiets avis, Dagningen. Han var redaktør af «Unge viljer», senere «Avantgarden», som var NKU's avis i 1946-48, og medlem af NKU's hovedbestyrelse fra 1947. Han var formand i NKU 1949-53, efter opgøret med «Furubotnkredsen». Derefter var han redaktionssekretær i Friheten til 1955, redaktør af «Ny Tid», NKP's ugeavis, 1955-56 og organisationssekretær i NKP 1956-58. I perioden 1958-65 var han redaktør for Friheten og han var formand for NKP i 1965-75. I perioden 1973-77 var Larsen stortingsrepræsentant for Socialistisk Valgforbund (SV), og han var parlamentarisk leder 1976-77. Han forlod NKP i 1976, og har siden 1977 været medlem af SV's hovedbestyrelse.

Larsen blev formand for NKP i en periode, der var meget vanskelig for partiet. SF havde efterhånden overtaget NKP's traditionelle rolle som repræsentant for venstreoppositionen, og indadtil i NKP betød dannelsen af SF i første omgang en stærkere opbakning bag mere ortodokse kommunistiske synspunkter. Da enkelte - særligt med udgangspunkt i NKU - i midten af 1960'erne tog til orde for synspunkter inspireret af bl.a. af italiensk kommunisme, mødte de modstand - også fra Larsens side - og led nederlag. Senere var det imidlertid denne nye politiske linie med større uafhængighed i forholdet til Moskva, som Larsen selv kom til at stå for. Larsen lagde f.eks. skarpt afstand til den sovjetiske invasion af Tjekkoslovakiet i 1968.

Siden slutningen af 1960'erne arbejdede Larsen for en samling af de socialistiske venstrefløjskræfter. Da Socialistisk Valgforbund blev oprettet i 1973, hørte Larsen til den retning indenfor NKP som accepterede, at NKP ville blive opløst til fordel for et ikke-leninistisk, men marxistisk parti. Denne fløj som i begyndelsen var en flertalsretning indenfor NKP, kom i mindretal under NKP's landsmøde i 1975 og forlod partiet. Med dette brud placerede NKP sig entydigt i den sovjet-kommunistiske lejr. Larsens politiske linie svarede derimod til den eurokommunistiske nyorientering, der prægede kommunistpartierne i Italien, Spanien og Frankrig, samt det svenske VPK (Vänsterpartiet Kommunisterna).

I.I.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 31.750