Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Arbejderen

Arbejderen (1889-93), dansk socialistisk ugeblad, lanceret 1. april 1889 og udgivet af Nicolaj L. Petersen og Gerson Trier i opposition mod det officielle Socialdemokrati og som organ for venstreoppositionen i partiet. Kort før de 7 ledende venstreoppositionelle i partiet blev ekskluderet samme år, havde de stiftet en litterær forening, der havde overtaget Arbejderen og som nu stod som redaktionskomité. Eksklusionerne skete med henvisning netop til artikler med angreb på partiledelsen, der var blevet bragt i bladet.

Fra 7. juli 1890 var bladet organ for Det Revolutionære Socialistiske Arbejderparti frem til dette partis opløsning i 1893. I 1891 blev den ene af redaktørerne, Nic. Petersen, idømt et års forbedringshus. Anledningen var artikler i Arbejderen, hvor han skulle have opfordret til «omstyrtelse af den bestående forfatning». Ugebladet afløstes i 1893 af et tidsskrift, hvoraf der dog kun kom et enkelt nummer.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 26.706