Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Machel, Josina

Josina Machel
Josina Machel

Machel (1946-1971), frihedskæmper fra Mozambique. Josina Machel (født Muthuemba) sluttede sig som meget ung til befrielsesfronten FRELIMO. Da hun døde af sygdom kun 25 år gammel var hun politisk leder af FRELIMO's kvindebrigade og medlem af den centrale ledelse. Gennem sin aktive kamp - og sine mange vigtige taler og artikler - var hun med til at lægge grundlaget for den vigtige rolle kvinderne har spillet i FRELIMO's væbnede befrielseskamp og i opbygningen af et nyt samfund.

FRELIMO's centralkomité vedtog i 1966 at oprette en selvstændig kvindebrigade, og året efter blev de første kvinder sat ind i militær kamp i Niassa og Cabo Delgado-provinserne. I begyndelsen deltog de i forsvaret af befriede områder, men blev senere indsat i offensive fremrykninger mod områder under portugisisk besættelse. Machel var selv med i flere sådanne fremstød i første linie.

I flere politiske dokumenter, som bl.a. blev offentliggjort i FRELIMO-organet «Mozambique Revolution», behandlede Machel kvindens rolle som dobbelt undertrykt: både som koloni-undersåt og som kvinde. Hun understregede at kvindernes aktive mobilisering var en forudsætning for, at befrielseskampen skulle føres frem til sejr, samtidig med at de også måtte kæmpe mod fordomme og mandschauvinisme indenfor befrielsesbevægelsen. Machel lagde også særlig vægt på de specielle forudsætninger kvinderne havde for at få deres medsøstre i landsbyerne i tale, og at de overfor andre kvinder havde lettere end mænd ved at nå frem med deres budskab om befrielseskampens nødvendighed og at formidle praktiske kundskaber, som kunne give materiel fremgang. Ikke mindst måtte en styrkelse af landbrugsproduktionen i befriede områder bygge på kvindernes indsats, særligt i et samfund hvor så mange mænd enten var på migrantarbejde i sydafrikanske miner eller deltog i befrielseskampen.

Efter Machels død blev arbejdet med mobilisering og organisering af kvinderne i Mozambique fortsat for fuld kraft. I 1973 blev der oprettet et selvstændigt kvindeforbund, som først og fremmest lagde vægt på civile mobiliseringsopgaver indenfor landbrug, sundhed, undervisning m.m. samtidig med at kvindebrigaden fortsatte rekrutteringen til de militære frontlinier.

Machel var gift med Samora Machel, som var FRELIMO's militære leder fra 1966, befrielsesfrontens formand fra 1970 og præsident for det selvstændige Mozambique fra 1975

T.L.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.039