Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 94.416
: :
Mandschauvinist
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

En mandschauvinist er en person, som anser det som sin soleklare ret at dominere, kontrollere og definere kvinden, hendes virkelighed og aktiviteter.

Mandschauvinister fortæller kvinderne, hvordan de egentlig er, hvad de dybest set føler, hvordan de burde tænke og handle og hvad deres opgave og plads i tilværelsen og samfundet er. De ved altid bedst selv om de kan tage sig tid til også at lade kvinder udtale sig. Begrebet mandschauvinist er udviklet af den nordamerikanske kvindebevægelse, og har været flittigt brugt i 1970'erne.

Dybere set står begrebet for en vis type magt på det mellemmenneskelige plan. En mandschauvinist er en sindets imperialist. Han dominerer andres sind og følelsesliv efter maskuline normer og værdier. Den vigtigste norm er at det er ham der bestemmer.

I den forstand er det muligt også at give begrebet et bredere omfang. Også kvinder kan optræde som mandschauvinister, hvis de forsøger at dirigere andres sind og følelsesliv. En mor som oplærer sine børn i en ensidig maskulin værdiskala viderefører mandschauvinismen. Der findes også en tydelig sammenhæng mellem dette begreb og enhver type sindsimperialisme, som altid går parallelt med enhver erobring og/eller udbytning af andre nationer, etniske grupper og klasser. Det gælder uanset om denne erobring sker gennem krig, kulturel undertrykkelse eller godgørenhed. Man kan finde eksemplarer af arten mandschauvinist i alle situationer, hvor nogen forsøger at herske over menneskelige forhold og undertrykke den ligeværdige kommunikation.

Begrebet er ingen tilfældig kvindepolitisk konstruktion eller udelukkende et skældsord. Man kan, ved nøje at observere mænds adfærd og kommunikationsform, dvs. manerer, sprogbrug, følelsesmæssige åbenhed og kropsbevægelser, finde frem til hvilke metoder og hersketeknikker som anvendes. Disse teknikker skal først og fremmest undertrykke og usynliggøre afvigende værdier og oplevelser af virkeligheden, andre følelser og kontroversielle meninger.

Ved nærmere studium kan man opdage, hvordan disse metoder og hersketeknikker er sat i et kulturelt system. Det sker dels gennem forskellig opdragelse af kvinde og mand, sådan at den gensidige forståelse af hinandens virkelighed og følelsesliv nærmest bliver umulig. Dels sker det også gennem et samarbejde mellem mændene. En samling mandschauvinister udgør et mandsforbund.

Kernen i et mandsforbund er kønsfascismen. At dominere kvinder er en bibeskæftigelse, som først og fremmest tjener selvhævdelsen og sikrer pladsen i konkurrencen med de andre mænd. Først blandt andre mænd hører mandschauvinisten hjemme. Mandsforbundets urokkelige værdier og normer slipper ingen modforestillinger igennem. Til syvende og sidst er mandschauvinisten derfor et isoleret individ - han er ikke i stand til at tage nye meninger, oplevelser eller nye personer ind til sig. Kommunikationen med andre, både i og udenfor mandsforbundet, må blive mekanisk og rituel.

N.K.M.