Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 92.674
: :
Mandschauvinist
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

En mandschauvinist er en person, som anser det som sin soleklare ret at dominere, kontrollere og definere kvinden, hendes virkelighed og aktiviteter.

Mandschauvinister fortæller kvinderne, hvordan de egentlig er, hvad de dybest set føler, hvordan de burde tænke og handle og hvad deres opgave og plads i tilværelsen og samfundet er. De ved altid bedst selv om de kan tage sig tid til også at lade kvinder udtale sig. Begrebet mandschauvinist er udviklet af den nordamerikanske kvindebevægelse, og har været flittigt brugt i 1970'erne.

Dybere set står begrebet for en vis type magt på det mellemmenneskelige plan. En mandschauvinist er en sindets imperialist. Han dominerer andres sind og følelsesliv efter maskuline normer og værdier. Den vigtigste norm er at det er ham der bestemmer.

I den forstand er det muligt også at give begrebet et bredere omfang. Også kvinder kan optræde som mandschauvinister, hvis de forsøger at dirigere andres sind og følelsesliv. En mor som oplærer sine børn i en ensidig maskulin værdiskala viderefører mandschauvinismen. Der findes også en tydelig sammenhæng mellem dette begreb og enhver type sindsimperialisme, som altid går parallelt med enhver erobring og/eller udbytning af andre nationer, etniske grupper og klasser. Det gælder uanset om denne erobring sker gennem krig, kulturel undertrykkelse eller godgørenhed. Man kan finde eksemplarer af arten mandschauvinist i alle situationer, hvor nogen forsøger at herske over menneskelige forhold og undertrykke den ligeværdige kommunikation.

Begrebet er ingen tilfældig kvindepolitisk konstruktion eller udelukkende et skældsord. Man kan, ved nøje at observere mænds adfærd og kommunikationsform, dvs. manerer, sprogbrug, følelsesmæssige åbenhed og kropsbevægelser, finde frem til hvilke metoder og hersketeknikker som anvendes. Disse teknikker skal først og fremmest undertrykke og usynliggøre afvigende værdier og oplevelser af virkeligheden, andre følelser og kontroversielle meninger.

Ved nærmere studium kan man opdage, hvordan disse metoder og hersketeknikker er sat i et kulturelt system. Det sker dels gennem forskellig opdragelse af kvinde og mand, sådan at den gensidige forståelse af hinandens virkelighed og følelsesliv nærmest bliver umulig. Dels sker det også gennem et samarbejde mellem mændene. En samling mandschauvinister udgør et mandsforbund.

Kernen i et mandsforbund er kønsfascismen. At dominere kvinder er en bibeskæftigelse, som først og fremmest tjener selvhævdelsen og sikrer pladsen i konkurrencen med de andre mænd. Først blandt andre mænd hører mandschauvinisten hjemme. Mandsforbundets urokkelige værdier og normer slipper ingen modforestillinger igennem. Til syvende og sidst er mandschauvinisten derfor et isoleret individ - han er ikke i stand til at tage nye meninger, oplevelser eller nye personer ind til sig. Kommunikationen med andre, både i og udenfor mandsforbundet, må blive mekanisk og rituel.

N.K.M.