Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Befrielsesbevægelse

Befrielsesbevægelser er bevægelser der arbejder for politisk og social befrielse fra en fremmed magt, f.eks. en kolonimagt. Begrebet befrielsesbevægelse er knyttet til den tredje verden, og opstod under afkoloniseringen. Befrielsesbevægelserne arbejdede i lighed med andre nationalistbevægelser for politisk uafhængighed, men gik videre og arbejdede for økonomisk og social befrielse. Befrielsesbevægelserne ville ikke overtage kolonimagtens styreform men opbygge et nyt samfund.

De fleste befrielsesbevægelser har haft perioder med væbnet kamp, guerillakrig (se Guerilla). For befrielsesbevægelserne har det været vigtigt, at den politiske kamp skal styre den væbnede kamp. Det har været de politiske ledere, der har taget beslutningen om væbnet kamp. Det der har adskilt befrielsesbevægelser fra andre nationalistbevægelser har også været, at de formåede at mobilisere store dele af befolkningen til deltagelse i den politiske og væbnede kamp. Dette skete ved, at bevægelsens ledere og medlemmer levede og arbejdede blandt befolkningen, der stort set var bønder, og nød deres beskyttelse.

Under kampen har befrielsesbevægelserne befriet områder, hvor de i praksis har gennemført deres politik. Her har de drevet skoler, opbygget sundhedsarbejde, indført et nyt lovgivningssystem og en ny administration - en ny stat. Efter befrielsen har mange bevægelser i opbygningen af en ny stat og et nyt nationalt styre bygget videre på erfaringerne fra de oprindeligt befriede områder. Men ikke alle bevægelser har klaret denne overgang lige godt. I et land som Algeriet skete der f.eks. en demobilisering af befolkningen.

Begrebet befrielsesbevægelse anvendes af og til om bevægelser, der arbejder for befrielse af delområder af nationalstater. I sådanne tilfælde kan der være tvivl om grænsernes gyldighed. Dette gælder særligt i Afrika, hvor grænserne blev trukket tilfældigt for 100 år siden. Sådanne bevægelser får kun ringe støtte, fordi OAU, Organisationen af afrikanske Stater, har fastslået at Afrikas grænser er endelige og ukrænkelige. Det kan være vanskeligt at trække skellet mellem nationalistbevægelser og befrielsesbevægelser.

Nogle af de mest kendte befrielsesbevægelser er FLN i Algeriet, FNL i Vietnam, MPLA i Angola, FRELIMO i Moçambique, PAIGC i Guinea-Bissau, SWAPO i Namibia, ZANU og ZAPU i Zimbabwe, ANC i Sydafrika, ELF og EPLF i Eritrea, POLISARIO i Vestsahara, PLO i Palæstina, FRETELIN i Østtimor, FSLN i Nicaragua, FMLN i El Salvador og EZLN i Mexico. (Se omtalen under de enkelte lande.) De vigtigste befrielsesbevægelsesteoretikere har været Ho Chi Minh i Vietnam og Amilcar Cabral i Guinea-Bissau.

B.Aa.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 35.441