Browserudgave

Mott, Lucretia

Lucretia Mott
Lucretia Mott

Mott (1793-1880), nordamerikansk feminist og modstander af slaveri, også kaldet «sin tids største kvindelige prædikant». Gift med James Mott og mor til seks børn. Allerede som teenager arbejdede hun som lærer. Hun begyndte sin karriere som taler i en kvækerforsamling i 1821, blev efterhånden en eftertragtet foredragsholder i kampen mod slaveriet og rejste meget både i Nord- og Sydstaterne. I 1840 rejste hun til den store antislaverikongres i London, men blev på grund af sit køn nægtet at deltage som delegeret, og måtte sidde på galleriet sammen med Elizabeth Cady Stanton.

Efter dette begyndte Mott også at tale for kvinderettigheder og skal have været den første, der offentlig gjorde dette i USA. Hun kæmpede også for, at kvinder skulle kunne deltage på lige fod med mænd i foreninger vendt mod slaveriet. Sammen med Stanton organiserede hun i 1848 den første nordamerikanske kvinderetskonference i Seneca Falls, hvor hun selv holdt hovedtalen, men afveg fra flertallet på kravet om stemmeret til kvinder, som hun ikke anså for vigtigt. Hun deltog alligevel i dannelsen af «National Women Suffrage Association» i 1869 (se Anthony). Fra 1868 til sin død arbejdede Mott også for fredssagen.

S.Ny.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 27.143