Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Nasser, Gamal Abd al

Gamal Abd al Nasser
Gamal Abd al Nasser

Nasser (1918-1970), nationalistisk araberleder, præsident i Egypten 1954-70. Gamal Abd al Nasser blev født i Alexandria i Egypten og var søn af en lavere funktionær i postvæsnet. Efter endt skolegang blev han uddannet ved Militærakademiet 1938-39. Han gjorde tjeneste som major i krigen mellem arabstaterne og Israel i 1948. Nederlaget blev en afgørende erfaring for ham, og sammen med ligesindede, nationalistiske unge officerer begyndte han at planlægge den magtovertagelse, der skulle gøre ende på den britiske militære tilstedeværelse i landet, den korrupte og konservative regering og det unationale kongehus i Egypten. Kuppet, «revolutionen», skete den 26. juli 1952. Kongehuset blev afskaffet, republikken proklameret i juni 1953 og fra 1954 tog Nasser over som præsident.

Nasser repræsenterer en hel epoke i Egyptens moderne historie. Han var en karismatisk lederskikkelse. Hans politiske ideer fik tilhængere i alle arabiske lande. «Nasserismen» kan kort karakteriseres som nationalistisk og socialdemokratisk. Nasser afviste marxismen. I første række fordi den er ateistisk, men han tog også afstand fra kommunismens begreber om klassekamp og «proletariatets diktatur». Han anerkendte, at der er konflikter mellem klasserne i samfundet, men understregede at de må løses på en fredelig måde indenfor rammerne af den nationale enhed - ved at udviske klasseforskellene.

Hans «arabiske socialisme» skulle styre et samfund, hvor den statslige sektor skulle føre an på alle områder og bære hovedansvaret for udviklingsplanerne. En «ikke-udbyttende» privatkapitalistisk sektor kunne fortsætte ved siden af den offentlige, men integreret i den nationale planlægning og under folkets kontrol. Men Nasser lod aldrig masserne få nogen kontrol. Han ville have folket til at applaudere, ikke deltage. Revolutionen stoppede på halvvejen.

Gennem sine glødende taler, sin ihærdige indsats for arabisk enhed og for befrielsen af Palæstina, gennem den modige beslutning om at trodse de imperialistiske magter og nationalisere Suezkanalen, blev han for araberne selve symbolet på arabisk styrke og genrejsning overfor de fremmede undertrykker - mens den vestlige propaganda fremstillede ham som en Hitler og en Mussolini.

Nasser døde den 28. september 1970 - lige efter det blodige opgør med palæstinenserne i Jordan. Tilbage stod et økonomisk og militært knækket Egypten. Atter i afhængighed til en stormagt - Sovjetunionen - og med enorme uløste sociale problemer.

G.M.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 48.284