Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Nielsen, Holger K.

Holger Kirkholm Nielsen (1950-), dansk politiker, født den 23. april 1950 i Ribe som søn af forstander Bertel Nielsen og Elin Nielsen.

Bramming Kommuneskole 1957-66; Student fra Ribe Katedralskole 1969; Ophold på Snoghøj Folkehøjskole 1969-70. Nielsen gennemførte 1. del af statskundskab på Århus Universitet i 1973 og blev cand.mag. i samfundsfag og dansk fra Københavns Universitet 1979. Studieophold ved universitetet i Beograd, Jugoslavien, 1978.

Nielsen blev medlem af Socialistisk Folkeparti (SF) i 1972; Landsformand for SFU 1974-77; Medlem af SF's hovedbestyrelse 1976-79 og igen siden 1984. Medlem af SF's forretningsudvalg 1984-87. Medlem af Nordisk Råd 1982. Redaktør af SF's tidsskrift Praksis.

Han blev valgt som folketingsmedlem for Københavns Amtskreds i 1981-84 og igen fra 1987. I den mellemliggende periode var han fuldmægtig i Energiministeriet. Forud for sit medlemskab af tinget var han sekretær ved Gruppen af Kommunister og Beslægtede i EF-parlamentet 1979-81.

Da SF's mangeårige formand Gert Petersen i 1991 trak sig fra posten, stillede Nielsen op mod Steen Gade og vandt. Han var venstrefløjens kandidat ved valget. I håbet om regeringssamarbejde med Socialdemokratiet gik partiet under hans ledelse med i udformningen af det nationale kompromis, der ved den 2. Maasstrichafstemning i maj 1993 sikrede et dansk ja. Et så drastisk sving mod højre, at partiet kom fuldstændig ud af trit med sine vælgere, der stemte imod, og ved folketingsvalget i 94 gik partiet betydelig tilbage. Da SF's højrefløj i 1997 fortsatte højredrejningen ved at sige ja til Amsterdamtraktaten fik Nielsen flertallet bag sig for et nej til den ny traktat.

Nielsen trådte tilbage som partiformand i 2005, efter at partiet i 2 valg var gået tilbage. Efter kampvalg blev formandsposten overdraget til Villy Søvndal.

Medforfatter til bogen «Fornyelse i dansk politik: SF gennem 20 år» (1979). Forfatter til: «EF» (1982), «EF, Europa og os!» (1983) og «Frihed i fællesskab» (1994).

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 6/11 2009

Læst af: 30.717