Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Roland, Pauline

Roland (1805-52), fransk lærer, skribent og feminist, født i Falaise i Normandiet. I 1832 kom Marie Désirée Pauline Roland til Paris som overbevist saint-simonist. Hun sluttede sig til kredsen omkring lederen af bevægelsen, Prosper Enfantin, skrev i Suzanne Voilquins avis og knyttede venskab med Flora Tristan. Hun ønskede at efterleve Enfantins doktrin om, at kvinden forløste ånden og kødet gennem kød og ånd. Hendes brud med cølibatet var bevidste valg, helt på hendes egne betingelser. Hun vedkendte sig sit kønsliv og ønsket om at blive mor, men nægtede at gifte sig «i et samfund hvor hun ikke ville anerkendt som ligeværdig med den hun ville knytte sig til». Tro mod dette princip fødte hun fire børn udenfor ægteskab. De fik hendes (efter)navn, og hun sørgede alene for deres opdragelse og uddannelse, da samlivet med faderen til de tre yngste ophørte. For at forsørge sig skrev hun bl.a. historiebøger til skolebrug og leksikon- og tidsskriftsartikler for eks-simonisten Pierre Leroux.

Under Februarrevolutionen var hun leder af skolen i det samfund, Leroux havde grundlagt i Boussac. Ved valget af ny borgmester i byen (27. februar 1848) prøvede hun at stemme, men afviste at stille som kandidat til valget af grundlovgivende forsamling i april same år og betragtede kvindeklubberne i Paris med skepsis. I december kom hun til Paris, og i foråret 1849 dannede hun sammen med Pérot og Gustave Lefrançais en socialistisk lærerorganisation for begge køn (Association des instituteurs, institutrices et professeurs socialistes). De tre fremlagde desuden en plan for en samfundsstyret socialistisk og republikansk uddannelse af alle børn fra 0 til 18 år, baseret på «frihed, lighed og broderskab» og i nært samarbejde med familierne, som de betragtede som selve samfundsgrundlaget. Uddannelsen skulle udvikle de fysiske, moralske og intellektuelle evner hos begge køn og give kvinderne den samme selvstændighed i arbejde, kærlighed og tanke som mændene.

Samme år gik Roland ind i bestyrelsen i Jeanne Deroins forbund af arbejderforeninger, og blev sammen med hende fængslet for sammensværgelse mod staten. I 1852 blev hun deporteret til Algeriet for at have støttet modstanden mod Louis-Napoléons statskup i november 1851. Efter knapt et år fik hun amnesti, men tålte ikke rejsen over Middelhavet og døde kort tid efter i Lyon. Hendes principfaste liv i ord og gerning for kvindefrigørelse og socialisme gjorde stærkt indtryk på hendes samtidige (bl.a. Victor Hugo) og var i overensstemmelse med hendes trosbekendelse: «Kvinden er et frit væsen, ligeværdig med manden som hun er søster til. Hun bør skabe sit liv af sit eget arbejde, sin egen kærlighed og sin egen intelligens.»

S.E.L.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 24.782