Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Frankrig
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Køn  .  Kvindeorganisationer
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn  .  Kvinde
      .  Feminisme
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 31.827
: :
Tristan, Flora
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Flora Tristan
Flora Tristan

Tristan (1803-1844), fransk feminist og utopisk socialist. Tristan voksede op i fattige kår, sørgede selv for sin uddannelse og blev først kendt gennem selvbiografien «Pérégrinations d'une paria» (En underkuets rejser, 1838) som var præget af hendes ulykkelige ægteskab og omfattende rejser - bl.a. til Peru og London. Mandens forfølgelse førte til, at hun skrev en petition til parlamentet, hvor hun med stor lidenskab kritiserede kvindernes retsløse stilling. Et ægteskab uden kærlighed var ikke andet end prostitution.

I London studerede hun proletariatets kår og den tidlige arbejderbevægelse. Indtrykkene offentliggjorde hun i bogen «Proménades dans Londres» (Vandringer i London, 1840). Efter sin hjemkomst til Paris opdagede hun håndværkerlaugene, som hun så som forbilleder for arbejdernes frigørelse.

Flora Tristan bliver arresteret. Hun rejste rundt i Frankrig og agiterede blandt arbejderkvinderne for større rettigheder i samfundet. Det førte til konflikter med politiet.

Hendes hovedværk, «L'Unité ouvrière» (Arbejderunionen), udkom i 1843 og blev kendt gennem hendes agitations- og foredragsrejser gennem Frankrig. I bogen indtog et nyt begreb - solidaritet - en central plads. Hun udviklede her en model, hvor arbejderklassen ved hjælp af «homogene, solide og permanente unioner» skulle omdannes til en selvstyrende korporation. Enhver arbejder skulle bidrage til en fond for arbejdernes frigørelse. Ved hjælp af fondens midler skulle der i hver by rejses et «arbejderpalads» som skulle være sygehus, alderdomshjem, skole og center for videregående studier. Ved siden af denne frigørelse gennem selvhjælp og solidaritet forestillede Tristan sig også en verdensomspændende arbejderinternationale og foregreb dermed ideen bag stiftelsen af Første Internationale.

Bogen indeholdt også et selvstændig kapitel med konkrete forslag til kvindefrigørelse på grundlag af en principiel lighed mellem kvinder og mænd som eneste middel til at forene menneskeheden. Kvindefrigørelsen blev her betragtet som en nødvendig forudsætning for arbejderklassens frigørelse.

Et større værk om kvindefrigørelse blev ikke fuldført, men blev publiceret i en redigeret udgave efter hendes død.

E.Lo.

Litteratur

J. L. Puech: La Vie et l'oeuvre de Flora Tristan, Paris 1925.
C. Zetkin: Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung, Frankfurt 1971.