Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Sinovjev, Grigorij Jevgenevitsj

Grigorij Sinovjev
Grigorij Sinovjev

Sinovjev (1883-1936), ledende gammelbolsjevik, medlem af politbureauet i Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) 1919-26, leder af Komintern 1919-26.

Sinovjev blev født i Ukraine i byen Jelizavetgrad (fra 1939 Kirovograd) i en jødisk småborgerfamilie. Hans oprindelige familienavn var Radomylskij. Sinovjev fik al sin skoleundervisning i hjemmet og var sammen med Stalin den af de gamle ledende bolsjevikker der havde mindst formel uddannelse. I 1900 blev Sinovjev medlem af det Russiske socialdemokratiske Parti, og to år senere emigrerede han til Vesteuropa. I 1903 stiftede han bekendtskab med Lenin i Schweiz.

På bolsjevikkernes kongres i London i 1907 blev han valgt ind i centralkomiteen, og var fra den tid Lenins nærmeste medarbejder. Efter februarrevolutionen i 1917 rejste Sinovjev sammen med Lenin gennem Tyskland tilbage til Petrograd. I oktober 1917 var Sinovjev og Kamenev de eneste i bolsjevikkernes centralkomite, der gik imod den væbnede magtovertagelse. De blev begge udsat for skarp kritik, da de afslørede bolsjevikkernes revolutionsplaner i Gorkijs avis Novaja Zjizn. Sinovjevs «strejkebryderi» blev imidlertid tilgivet, og episoden blev snart glemt i partiet.

Efter revolutionen blev Sinovjev en af Sovjetstatens ledende politikere. Da Moskva blev gjort til hovedstad, blev Sinovjev tilbage i Petrograd som leder af den meget vigtige partiafdeling. I 1919 blev Sinovjev leder af den nyoprettede Tredje Internationale - Komintern.

I de sidste måneder af Lenins liv og den første tid efter hans død, trådte Sinovjev frem som den vigtigste i trojkaen, der ledte kommunistpartiet. Foruden Sinovjev var det Kamenev og Stalin. Men det viste sig snart, at hans stærke position ikke skyldtes hans egne politiske evner, men hans nære samarbejde med Lenin. Sinovjev må anses som grundlæggeren af Leninkulten, og det var han der gjorde «leninismen» til legitimeringsramme for enhver bolsjeviks politiske tænkning og handling. Han var også den første til at tage udtrykket «trotskisme» i brug som politisk skældsord.

I 1925-26 gik trojkaen i opløsning, og Sinovjev dannede sammen med Kamenev og Trotskij en samlet opposition mod Stalin og højrefløjen i partiet. Sinovjev blev ekskluderet af partiet i 1927, men kapitulerede og blev genoptaget i 1928, da det så ud som om Stalin var i færd med at gennemføre venstrefløjens politik. I 1932 blev Sinovjev atter ekskluderet af partiet og deporteret til Sibirien. Året efter kapitulerede han nok en gang og kom tilbage til Moskva.

Efter mordet på Sergej Kirov i december 1934 blev Sinovjev for tredje gang ekskluderet af partiet og fængslet. I 1935 blev han dømt til ti års fængsel for delagtighed i mordet på Kirov. I den første Moskvaproces i august 1936 blev han dømt til døden for i samarbejde med Trotskij at have organiseret mordet på Kirov og have planlagt at myrde Stalin og andre ledere for at overtage magten i partiet. Sinovjev tilstod alle disse anklager, som der i dag ikke råder nogen tvivl om var falske.

Sinovjev blev skudt i en celle i Lubjankafængslet umiddelbart efter processen. Sinovjev blev ikke siden rehabiliteret af sovjetmagten.

J.I.B.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 29/4 2003

Læst af: 29.815