Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Skak

Skak er et brædtspil for to personer. Brættet består af 64 felter. Den ene halvdel lyse, den anden mørke. Hver spiller har 16 brikker, 8 «officerer» - konge, dronning, to tårne, to løbere og to springere - og 8 «bønder». Der er bestemte regler for, hvordan de forskellige brikker må flyttes, og spillet vindes ved at sætte modstanderens konge «mat» - dvs. vinde modstanderens konge. Spillet kan også blive uafgjort - remis - hvis ingen af parterne har tilstrækkelig overvægt til at sætte modstanderen mat, eller hvis en af parterne ikke kan flytte en brik, uden at sætte sin egen konge i skak. Dette kaldes «pat». At sætte modstanderen skak betyder at true dennes konge med en af sine brikker, Når en spiller står skak, er han tvunget til at flytte sin konge - deraf udtrykket «holde i skak».

Skak er et gammelt spil. Der blev spillet skak i Indien allerede år 500 e.v.t. Spillereglerne var noget anderledes, men på mange punkter de samme som der anvendes i dag, og som blev almindelige i løbet af 1500 tallet. Fra Indien bredte spillet sig østover til Kina og vest på til Persien. Tartarerne bragte spillet til Rusland, og araberne bragte det antageligt til Europa. Dertil kom det sandsynligvis i løbet af 700- eller 800 tallet. Spillet kom til Norden omkring år 1000 og i Snorres kongesagaer fortælles det, at årsagen til Ulv Jarls død (1027) var, at han blev uvenner med Kong Knut den mægtige pga. et parti skak.

De ældste beretninger om skak viser, at spillet havde sin oprindelse ved det kongelige hof. I de arabiske lande fik skak en større social udbredelse omkring 900 tallet, og meget tyder på, at skakspil noget senere blev lidt af en folkeforlystelse i Italien, Spanien og Frankrig. Bogtrykkerkunsten bidrog til at øge skakkens udbredelse. Det første trykte værker om skak udkom i 1497. Alligevel beholdt skakspillet sit præg af at være et spil for mænd fra de ledende samfundsklasser langt ind i 1900 tallet.

I dag spilles der organiseret skak over hele verden. Størst er udbredelsen i Rusland og Østeuropa. I Rusland er skak blandt de fem mest populære sportsgrene, og mellem fire og fem millioner mennesker deltager i det organiserede skakliv. Verdensskakforbundet FIDE (Féderation International d'Escheches) blev stiftet i 1924 og omfatter næsten hundrede medlemslande. Der arrangeres nationsmesterskaber - «skakolympiader» - og individuelle verdensmesterskaber. Skak spilles også pr. brev, og korrespondanceskakspillerne har deres egne organisationer og mesterskaber - både nationalt og internationalt.

Tyskeren Adolf Andersen var den første, der regnes som verdensmester i skak (1851). Der arrangeres også individuelle verdensmesterskaber for kvinder. Kvinder og mænd spiller ofte i samme klasse - både i nationale og internationale turneringer. Efter 2. verdenskrig har den internationale konkurrenceskak været stærkt domineret af russiske spillere - både på den mandlige og kvindelige side.

De bedste skakspillere var allerede i forrige århundrede professionelle. De levede af pengepræmierne i de store turneringer - der blev givet af private rigmænd - og af honorarer for opvisningsspil mod svagere modstandere. Efter 2. verdenskrig gives de store pengepræmier overvejende af de større koncerner, mod at disse får mulighed for at udnytte turneringerne i reklameøjemed. I Sovjetunionen og Østeuropa var det desuden almindeligt, at de bedste spillere var statsansatte som skakinstruktører.

De politiske konflikter indenfor skakkens organisationer har overvejende været en afspejling af konflikter i samfundet generelt og af internationale konflikter. I 1974 blev Sydafrika og Zimbabwe ekskluderet fra FIDE pga. racediskriminering indenfor skaklivet. Sydafrika blev medlem igen i 1976. FIDE's kongres blev da holdt i Israel, og store dele af landene fra den tredje verden var fraværende sammen med Sovjetunionen og de øvrige østeuropæiske lande i protest mod Israels Mellemøstenpolitik. Året efter blev Sydafrika atter suspenderet.

Skak har efterhånden fået et videnskabeligt præg. Der foreligger abstrakte teorier om, hvordan de forskellige faser af spillet bør behandles - baseret på et omfattende forskningsmateriale af kendte partier. Skak har også en æstetisk-kunstnerisk side, som har sin egen form og organisation: Problemskakken. Den drejer sig om at lave forskellige sammenstillinger af brikker, hvor læseren får til opgave, at finde det ene rigtige træk som leder til gevinst eller remis. Opgavernes kvalitet vurderes ud fra kriterier, som overvejende er af æstetisk karakter.

Skak spilles også på den måde, at en meget dygtig spiller spiller flere partier på en gang mod forskellige modstandere - simultanopvisning - eller ved at én spiller uden at se på bræt eller brikker - trækkene siges mundtligt. Eventuelt mod flere spillere samtidig – blindskak eller blindsimultanskak.

S.Nø.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 28.065