Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Skinner, Burrhus Fredric

B.F. Skinner
B.F. Skinner

Skinner (1904-90) indtager en central position indenfor den moderne psykologi - både på det videnskabelige og det ideologiske plan - og må sidestilles med Sigmund Freud (1856-1939) når det gælder indflydelse. Skinner er opfattes især som forsvarer af streng videnskabelighed indenfor adfærdsfagene, men han har altid haft stærke litterære ambitioner og har skrevet en utopisk roman («Walden Two») og en selvbiografi («Particulars of my Life»). Hans vigtigste videnskabelige arbejde udgøres af analysen af menneskelig verbal adfærd («Verbal Behavior», 1957).

Skinners videnskabelige stilling omtales oftest som operativ eller eksperimentel adfærdsanalyse. Mens den russiske fysiolog I. P. Pavlov (1849-1936) beskrev de grundlæggende love for såkaldt klassisk betingning (se Indlæring), analyserede Skinner de lovmæssigheder der regulerer den mere instrumentelle adfærd («The Behavior of Organisms», 1938, «Science and Human Behavior», 1953). Dyrs og menneskers adfærd modificeres og opretholdes hovedsagelig af følgerne af adfærden - forstærkning, straf - men styres også af hændelser der går forud for adfærden og følgerne af den. Disse lovmæssigheder blev først formuleret ud fra strenge videnskabelige eksperimenter og senere anvendt i analysen af en række psykologiske og sociale fænomener.

Skinner blev særlig kendt gennem anvendelsen af sine grundbegreber på analysen af det moderne samfund. I sin utopiske roman beskriver han et alternativt samfund baseret på positiv forstærkning - belønning. Flere sociale eksperimenter har haft hans ideer som ideologisk udgangspunkt. I en anden kritisk bog, «Beyond Freedom and Dignity», kritiserer han så stærkt samfundets vægt på det selvstændige individ og den frihedsideologi der er knyttet til det, at politiske kredse betragtede hans indsats som en trussel mod de demokratiske værdier.

På det praktisk-pædagogiske område har Skinner anvist undervisnings- og evalueringsformer, der baserer sig på det enkelte individs præstationer og ikke på sammenligning eller konkurrence. Men denne del - som de fleste andre af hans ideer - er ofte misforstået og forkert fremstillet af såvel modstandere som tilhængere.

Skinner døde i 1990.

C.E.G.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Psykologi

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 61.294