Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Torres, Camilo

Camilo Torres
Camilo Torres

Torres (1929-66), colombiansk præst, sociolog, politiker og guerillasoldat. Efter sin præsteuddannelse tog Camilo Torres magistergraden i sociologi i Belgien og startede senere sammen med Orlando Fals Borda det sociologiske fakultet ved Universitetet i Bogotá, Colombia.

Hans aktivitet havde et teologisk udgangspunkt: Hvordan kunne kristen næstekærlighed bedst virkeliggøres i det colombianske samfund? Studiet af samfundsvidenskaberne pegede på behovet for strukturelle reformer, og gennem arbejdet i det offentlige jordreforminstitut INCORA blev han klar over, at ændringer i ejendomsstrukturen var blandt de mest påtrængende.

Der manglede en politisk organisation til at gennemføre reformerne, og Torres forsøgte med sin Frente Unido (Enhedsfronten) at samle den splittede venstrefløj. Politisk uenighed, personlige intriger og pres fra mægtige grupper udenfor lammede imidlertid arbejdet, og Torres anså til sidst guerillaen som det eneste alternativ i det overklassedominerede colombianske samfund.

Der eksisterede på denne tid flere bevæbnede oprørsbevægelser i landet. Torres gik ind i den Castro-orienterede ELN (Den Nationale Befrielseshær) og blev skudt i kamp med regeringssoldater den 15. februar 1966. Senere blev han selve symbolet på det politiske opbrud i den latinamerikanske katolske kirke og et samlingsmærke for revolutionære katolikker verden over.

H.N.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 29.748