Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Dokumentationsgruppen

Dokumentationsgruppen, dansk antiimperialistisk forskningsgruppe (1968-). Gruppen udsprang af Vietnambevægelsens forskergruppe og søgte i sit arbejde dels at udbrede kendskabet til, og aktivt støtte den antiimperialistiske kamp i udlandet, dels at påvise sammenhængen mellem denne kamp og undertrykkelsen i de kapitalistiske centre, herunder en aktiv bekæmpelse af den danske statsmagts undertrykkelsesorganer og en indsats imod den politiske højredrejning. Udfra dette arbejdsgrundlag var «Dokumentationsgruppen» medarrangør af en række møder, og deltog i udarbejdelsen af en række bøger:

Efter den endelige befrielse af Vietnam i 1975 knyttedes gruppen tættere til Demos, der siden starten havde udgivet gruppens publikationer.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 21.439