Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Aktieselskab

Organisationsform for kapitalen under den udviklede kapitalisme. Det som principielt adskiller aktieselskaber fra de øvrige selskabstyper er, at hver aktionær kun er ansvarlig med den kapital, han har skudt ind. Ansvaret er altså begrænset - i modsætning til såkaldt ansvarlige selskaber. Hvis et aktieselskab går konkurs, kan retten ikke lægge beslag på enkeltaktionærernes øvrige privatejendom, som det ellers er tilfældet for de ansvarlige selskaber - private familievirksomheder, enkeltmandsvirksomhed, kompagniskab o.l.

Aktieselskabet indgår som et væsentlig led i udviklingen af den moderne kapitalisme. Efterhånden som markederne voksede, øgedes også selskabernes størrelse og virkefelt. Dermed steg også behovet for større kapitalansamlinger og kapitalismen fandt nye måder at mobilisere og organisere kapital på. Lovgivningen blev tilpasset til dette, og myndighederne tillod virksomheder at operere med såkaldt begrænset ansvar. Dette betød, at virksomheden ikke længere var baseret på enkeltpersoners juridiske ansvar. Grundlaget var således skabt for at stimulere kapitalanskaffelsen fra utallige investorer.

De økonomiske og teknologiske fortrin som virksomhedsdrift i stor skala byder på under kapitalismen, medførte en stigende koncentration af kapital og stigende monopolisering. Netop aktieselskabsformen var et af systemets vigtigste «smøremidler» - for øvrigt sammen med fremvæksten af et udstrakt og efterhånden internationalt kapitalmarked domineret af store finansinstitutioner. Den historiske opkomst af aktieselskabet som dominerende selskabsform havde to vigtige konsekvenser:

  1. En ændring af den private ejendomsret form. Nogen hævder endvidere, at indholdet i ejendomsretten ændredes som følge af aktieselskabets udbredelse, derved at ejendomsret og kontrol over ejendom blev adskilt fra hinanden. Utallige undersøgelser viser imidlertid, at de dominerende aktionærer/aktionærgrupper i de kapitalistiske lande i udpræget grad også har kontrol over selskabernes politik, bl.a. gennem styringen af hvem der indtræder som bestyrelsesrepræsentanter i virksomhederne. Der skal i praksis ikke mere til end en aktiepost på mellem 5 og 10 procent af aktiekapitalen for at kontrollere et selskab - forudsat at resten af aktiekapitalen er spredt.
  2. Udbredelsen af aktieselskabsformen medførte, at aktiebørsen fik funktion som et slags barometer for konjunktursituationen i erhvervslivet. Kurssvingningerne på forskellige aktier blev en central parameter både blandt investorer og blandt ledere i erhvervslivet. Dette barometer var og er imidlertid belemret med så mange svagheder, at denne form for kapitalistisk meteorologi fik en ret usikker form. Spekulationstiltag af forskellig karakter har gentagne gange ført til, at erhvervslivet har fejlbedømt den økonomiske situation. Overproduktions- og fejlinvesteringskriser er ofte blevet konsekvensen.

Mønstereksemplet på dette er børskrakket i USA i efteråret 1929. Det blev efterfulgt af en voldsom økonomisk krise. I tiden før sammenbruddet på børsen steg aktiekurserne stærkt, som følge af omfattende spekulation. Kursstigningen førte igen til ny stærk økonomisk optimisme og yderligere spekulation. Den overdrevne optimisme gav sig udslag i store investeringer. På denne måde medførte situationen på børsen, at den store krise blev udsat i nogen tid, og at den som følge af overinvesteringer blev større og dybere, end den ellers ville være blevet.

O.N.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 34.856