Beslægtede opslag

Organisation : Virksomhed (192 opslag)
AGIP
Aktiekapital
Aktieudbytte
AKZO
Alcan
Alcoa (Aluminium Company Of America)
ALKA
American Express (AmEx)
American Telephone & Telegraph (AT&T)
Ameritech
Anaconda
Anglo American Corp.
Anheuser-Busch
Asea Brown Boveri (ABB)
Atlantic Richfield Oil Co. (ARCO)
Bang & Olufsen Holding A/S
Bank of America
BASF
Bayer
Beatrice Foods
Bechtel Inc.
Bertelsmann
Bethlehem Steel
Boeing
Boliden
British Petroleum (BP)
Calgene
Caltex Petroleum
Cargill Inc.
Carlsberg A/S
Caterpillar
Chevron
Chiquita
Ciba-Geigy
Citibank
Citicorp
Coca Cola
CODELCO
Colgate-Palmolive
Companhia Vale Do Rio Doce (CVRD)
Conoco
Daewoo
DaimlerChrysler
Daishowa
Danisco A/S
Dansk kapital i udlandet
Danske Bank A/S
Del Monte
DFDS A/S
Dole Food
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Elf Aquitaine
ENI
Erstatningsproduktion
Exxon Corp.
Falconbridge Mining
Findus
Firestone
FLSmidth & Co.
Ford
Fuji Bank
Fuji Electric
Fujitsu
General Dynamics
General Electric (GE)
General Motors (GM)
Globo
GN Store Nord A/S
Goodyear
Google
Grumman
GTE (General Telephone and Electronics)
Gulf & Western
Gulf Oil
H. Lundbeck A/S
Hearst Corp.
Hitachi
Hoechst
Hughes Aircraft
Hyundai
Højgaard Holding A/S
I.G. Farben
Imperial Chemical Industries (ICI)
Inco Ltd.
International Business Machines (IBM)
International Service System (ISS) A/S
International Telephone and Telegraph (ITT)
Isuzu
Itochu (C. Itoh & Co.)
J. Lauritzen Holding A/S
J.P. Morgan & Co.
Jyske Bank A/S
Kapitalkoncentration
Kartel
Kennecott
Koncern
Konkurs
Levi Strauss & Co.
Lockheed
LTCM (Long Term Capital Management)
Lucky-Goldstar
Martin Marietta
Marubeni
Masseproduktion
Matsushita
Mazda
McDonalds
McDonnell Douglas
MCI Communications
MD Foods AMBA
Mekanisering
Mercedes Benz
Merck & Co.
Michelin
Microsoft
Minnesota Mining And Manufacturing (3M)
Minolta
Mitsubishi
Mitsui
Mobil Oil
MoDo
Monberg & Thorsen A/S
Monsanto
Morgan Stanley
Motorola
Multinationale selskaber
Nabisco
National Iranian Oil Company
Nestlé
Nissan
Nissho Iwai
NKT Holding A/S
Nobel Industries
Norsk Hydro
Norsk industri
NOVO Nordisk A/S
Occidental Petroleum
Paramount Communications
Pepsico
Philips
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Proctor & Gamble
Radio Corporation of America (RCA)
Raytheon
Reynolds Metals
Rhone Poulenc
Rockwell International
Rockwool International A/S
RTZ (Rio Tinto Zinc)
Samarbejdsudvalg
Samlebånd
Samsung
Sandoz
SBC Communications
SGS-Thomson Microelectronics N.V.
Shell Oil (Royal Dutch Shell)
Skandinavisk Tobakskompagni A/S
Sophus Berendsen A/S
Stora
Strukturrationalisering
Sumitomo
Superfoss A/S
Tata Group
Tele Danmark A/S
Texaco
Thomson SA
Thrige-Titan A/S
TopDanmark A/S
Toshiba
Total SA
TOYOTA
Trilateralkommissionen
TRW Inc.
Tryg-Baltica Forsikring A/S
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
UniDanmark A/S
Unilever
Union Carbide
United Fruit
Upjohn Co.
Vareproduktion
Varmekraftværk
Vestas Wind Systems A/S
Vinmonopolet, AS
Volkswagen
VOLVO
W.R. Grace
Westinghouse
Østasiatisk Kompagni (ØK)

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Økonomi (241 opslag)
Aaen, Frank
Afbetaling
Afkolonisering
Afskrivning
Akkumulation
Aktiekapital
Aktieudbytte
Alliancefrie stater
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Asiatisk produktionsmåde
Auken, Svend
Bananrepublik
Bandit
Bandungkonferencen
Befolkningsudvikling
Behov
Beslutning
Betalingsbalancen
Blandingsøkonomi
Blokade
Bondesamfund
Borgerløn
Borgerskabet
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Boykot
Bretton Woods systemet
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Brugsværdi
Bruttonationalprodukt
Bytte
Centrum-periferi
Chicagodrengene (Chicagoskolen)
Ciller, Tansu
Cole, George D. H.
COMECON
Copyright
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Dansk kapital i udlandet
Deflation
Den Internationale Valutafond (IMF)
Derivativer
Devaluering
Direkte udenlandske investeringer
ECB (European Central Bank)
Egenkapital
Ejendomsret
Eksponentiel vækst
Eksportorientering
Emerging markets
Engels, Friedrich
Erstatningsproduktion
Faste valutakurser
Fattigdom
Femårsplan
Feudalisme
Finansfonde
Finanskapital
Finanslovsforslag
Fjernhandel
Flekstid
Flydende valutakurser
Folke, Steen
Forbrug
Fremmedgørelse
Frihandel
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Fritid
Fysiokratisme / fysiokrater
GATS (General Agreement on Trade in Services)
George, Henry
Globalisering
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Guld
Gældskrisen
Hamskiftet i Norge
Handelskapitalisme
Handling
Historisk materialisme
Imperialisme
Importsubstitution
Indre marked
Indtægtsfordeling
Industrielle revolution, Den
Industrisamfund
Inflation
International arbejdsdeling
Ishavsimperialisme
Jernhårde lønningslov
Jordreform
Jordrente
Juche
Kalecki, Michal
Kampmann, Viggo
Kapital
Kapitalbalancen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkoncentration
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Kartel
Kasinokapitalisme
Katastrofehjælp
Keynes, John Maynard
Klasser
Kollektive goder
Kolonialisme
Koncern
Konjunkturer
Konkurrence
Konkurrenceevne
Konkurs
Kontrakt
Kooperationen
Krag, Jens Otto
Kulturimperialisme
Lagdeling
Lange, Oskar
Leasing
LTCM (Long Term Capital Management)
Løbende poster
Lønarbejde
MAI (Multilateral Agreement on Investment)
Malthus, Thomas Robert
Mandel, Ernest
Marked
Markedsføring
Markedsmagt
Marshallplanen
Marx, Karl
Marxisme
Marxistisk økonomi
Masseproduktion
Mattick, Paul
Mekanisering
Merværdi
Mill, John Stuart
Milosevic, Slobodan
Mobilitet
Modernisering
Monetarisme
Monopol
Monopolkapitalisme
Multinationale selskaber
Myrdal, Alva
Myrdal, Gunnar
Nationalisering
Neoliberalisme
NEP
New Deal
Ny økonomisk verdensorden (NØV)
Næringsformer
Obligation
OECD
Offentlig og privat sektor
Pareto problemet
Penge
Planøkonomi
Polanyi, Karl
Portefølje investering
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Pris
Privatisering
Produktion
Produktiv kapital
Profit
Profitrate
Prognose
Protektionisme
Quesnay, Francois
Rasmussen, Poul Nyrup
Rationalisering
Reklame
Rente
Revolution
Ricardo, David
Samfundsplanlægning
Schippel, Max
Skat
Smith, Adam
Smith, Erik Ib
Socialisering
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske Økonomer (SØ)
Socialistiske Økonomers Forening
Specialisering
Spekulation
Stabilitetspagten
Stiglitz, Joseph
Strukturrationalisering
Strukturtilpasningsprogrammer
Sweezy, Paul Marlor
Tawney, Richard Henry
Toldunion
Tredje verden
Trekantshandel
TRIM (Trade Related Investment Measures)
TRIP (Trade Related Intellectual Property)
U-landsbistand
Udbytning
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
Udenrigsregnskab
Udlicitering
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulige bytte
Ulighed
UNCTAD
Underhold
Vajda, Imre
Valuta
Valutakrise
Valutakurs
Vandkraft
Vareproduktion
Varesamfund
Veblen, Thorstein
Velfærd
Velfærdsstat
Verdensbanken
Verdenskriser
Vækst
Værdi
Walras, Léon
Weber, Max
Wigforss, Ernst
WTO
Økonomi
Økonomisk Demokrati (ØD)
Økonomisk korruption
Økonomisk krise
Økonomisk planlægning
Økonomisk politik
Økonomisk vækst
ØMU (Økonomisk Monetære Union)