Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Abdul Shafi, Haidar

Haidar Abdul Shafi
Haidar Abdul Shafi

Dr. Haidar Abdel Shafi (1919-), palæstinensisk politiker og læge, født i Gaza i 1919, velrespekteret nationalist knyttet til den palæstinensiske venstrefløj og især kommunistpartiet. Ved valget til det palæstinensiske selvstyre i januar 1996 fik han det højeste personlige stemmetal.

Shafi er uddannet i Gaza, Jerusalem og fra det amerikanske universitet i Beirut i 1943. Efter endt uddannelse arbejdede han på det britiske regeringshospital i Jaffa og senere som læge officer i den jordanske hær. I 1945 vendte han tilbage til Gaza, hvor han åbnede privat praksis. Han er medlem af den Arabiske Lægeforening siden 1945, direktør for sundhedsvæsenet i Gaza striben 1957-60, leder af Gaza parlamentets lovråd 1962-65.

Han deltog i den al-palæstinensiske konference i Jerusalem 28. maj 1964, som dannede PLO, blev valgt til næstformand i det palæstinensiske Nationalråd (Palestinian National Council - PLO's forløber) og var interim formand for organisationen i 1967-68, da Yasser Arafat blev valgt til formand. Pga. sine politiske aktiviteter blev han af Israel i 1967 forvist i 3 måneder fra Gaza til Sinai, og i 1970 blev han forvist i 3 måneder til Libanon. I flere år havde han forbud mod at rejse til udlandet.

Han er leder af den palæstinensiske Røde Halvmåne i Gaza siden 1972, leder af den palæstinensiske forhandlingsdelegation til Madrid konferencen i 1991 og ledte den palæstinensiske forhandlingsdelegation i 22 måneder under de efterfølgende fredsforhandlinger i Washington.

Politisk er han moderat, og hans holdninger er velfunderede. Han er kritisk overfor Osloaftalerne, der efter hans opfattelse gav for mange indrømmelser til Israel. Han er ligeledes kritisk overfor de udemokratiske tendenser i det PLO ledede Palestinian National Authority (PNA). Han dannede derfor den loyale oppositions organisation National Democratic Coalition (Den nationale demokratiske Koalition). Han blev i januar 1996 valgt til det paææstinensiske selvstyreråd (PLC) og ligger politisk tæt på Hanan Ashrawi og afdøde Faisal Husseini.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 27.654