Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Zibri, Mustafa

Mustafa Zibri
Mustafa Zibri

Zibri, Mustafa Ali Al-Ali (1938-2001), palæstinensisk politisk leder (også kendt som Abu Ali Mustafa), født i landsbyen Arabeh i Palæstina som søn af en landmand. Zibri var næstformand i PFLP i perioden 1972-2000, hvor han blev valgt som partiets formand, og erstattede Georges Habash.

Zabri sluttede sig i 1955 til den Arabiske Nationale Bevægelse og blev medlem af den Arabiske Nationalforsamling i Amman. Sammen med ligesindede kritiserede han den jordanske regering, krævede den jordansk-britiske pagt ophævet, og krævede de britiske officerer fjernet fra Jordans hær.

I april 1957 blev han arresteret og fængslet i flere måneder, kort tid efter at det jordanske parlament var opløst og Suleiman Nabulsi regeringen afsat. I samme periode blev de politiske partier forbudt i Jordan, og Zibri og en lang række andre palæstinensere blev atter arresteret og stillet for en militærdomstol. Her blev han idømt 5 års fængsel i Jafer i det østlige Jordan.

Efter sin løsladelse i 1961 fortsatte han sit arbejde i den Nationale Bevægelse og blev ansvarlig for det nordlige distrikt på Vestbredden, hvor han opbyggede to organisationer - den ene legal og den anden illegal. I 1966 blev han atter arresteret, da den jordanske regering slog til mod nationalistbevægelsen. Denne gang blev han uden retssag sat flere måneder i Zarka fængslet i Jordan.

Efter 1967 krigen mellem Israel og den arabiske verden deltog han samme med Georges Habash i dannelsen af Folkefronten til Palæstinas Befrielse (PFLP). Han anførte de første partisanenheder over Jordanfloden og begyndte opbygningen af PFLP's illegale netværk. Israelerne eftersøgte ham i flere måneder forgæves, inden han atter hemmeligt vendte tilbage til Jordan.

Udover ledelsen af PFLP på Vestbredden blev Zibri øverste ansvarlig for PFLP's militære styrker. En post han bl.a. beklædte under kampene mellem palæstinensere og det jordanske militær i Amman i september 1970 og slaget om Ajloun i juli 1971. Kort tid senere flyttede han hemmeligt til Libanon. I 1972 blev han på PFLP's tredje nationalkonference valgt som partiets næstformand, og i 1987-91 var han medlem af PLO's eksekutivkomite. På PFLP's sjette nationalkonference i juli 2000 erstattede han formelt Georges Habash på formandsposten.

Efter at PFLP siden 1993 havde været imod Oslo fredsprocessen og i 1996 opfordrede til boykot af valget til det palæstinensiske Nationalråd, besluttede organisationen i 1999 at de-facto anerkende selvstyret. Der blev indgået en aftale med Yasser Arafat, og samme år gav Ehud Barak regeringen i Israel Zibri lov til at vende tilbage til Vestbredden, hvor han slog sig ned i Ramallah.

Efter gennem 2001 at have optrappet sine verbale angreb på ledelsen i PLO, gennemførte israelske kamphelikoptere om formiddagen 27. august 2001 et raketangreb på Zibris kontor i Ramallah med det formål at henrette ham. Angrebet var beordret af den israelske regerings sikkerhedsråd med premierminister Ariel Sharon og udenrigsminister Shimon Peres i spidsen. Zibri var det højest placerede medlem af PLO, som Israel har henrettet, siden staten i 1988 henrettede Arafats næstkommanderende i Tunis. Zibri efterlod sig sin kone, Khitam, 3 døtre og 2 sønner.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2002

Læst af: 25.503