Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
Arbejde  .  Politisk  .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Leninisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 28/1 2008
Læst af: 25.771
: :
Habash, Georges
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Georges Habash
Georges Habash

Georges Habash (1925-2008), palæstinensisk marxistisk politiker og leder af befrielsesbevægelsen Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Habash blev af zionisterne sammen med sin familie fordrevet fra Lydda i Palæstina i 1948 og blev uddannet som læge ved American University i Beirut.

Han var en af grundlæggerne af Arab Nationalist Movement (ANM) i 1952. Bevægelsen søgte at skabe arabisk opbakning bag befrielsen af Palæstina.

Habash stiftede den militante marxistiske befrielsesorganisation PFLP efter 6 dages krigen i 1967, hvor den arabiske verden var blevet slået af Israel, og hvor den arabiske enhed havde vist sig utilstrækkelig til at knuse zionismen. Under Habash's ledelse gennemførte PFLP flere flykapringer, deriblandt i september 1970 et nordamerikansk fly der efterfølgende blev sprunget i luften. USA lagde pres på sin allierede, Jordans kong Hussein, og denne beordrede masseudvisning af palæstinensere og specielt palæstinensiske partisaner.

Habash besøgte i 1970 Kina, der var kritisk overfor PFLP's aktionsformer og i 1972 besøgte han Moskva. Efter Yom Kippur krigen i 1973 blev han talsmand for for «Afvisningsfronten» - 4 palæstinensiske organisationer der afviste enhver form for diplomatisk løsning på konflikten med Israel. Han kritiserede desuden den opgivende holdning hos PLO's ledelse, der søgte forsoning med kong Hussein.

Palæstinenserne igangsatte flykapringer for at få sat internationalt fokus på den uret der var overgået dem over 20 år tidligere, da de var blevet fordrevet fra deres land, og efter 1967 havde Israel besat det resterende Palæstina. Målet blev nået, men på en sådan måde at palæstinenserne blev betragtet som aggressorerne i stedet for at blive betragtet som ofrene.

Under Habash' ledelse opgav PFLP i slutningen af 70'erne gennemførelsen af flykapringer og satsede i stedet på opbygningen af hemmelige celler på den israelsk besatte Vestbred og i Gaza. Cellerne gennemførte militære aktioner mod besættelsesmagten og spillede desuden en central rolle under udviklingen af den palæstinensiske Intifadha fra 1987. Habash selv har været udsat for flere mordforsøg fra det israelske efterretningsvæsen, Mossads side og blev delvist lammet.

I 2000 overdrog han generalsekretærposten i PFLP til Abu Ali Mustafa der blev likvideret af Israel i 2001. Habash selv døde i januar 2008 på et hospital i Jordan efter længere tids sygdom. I anerkendelse af Habash' store betydning for Palæstina erklærede den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas 3 dages landesorg.

A.J.