Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Hardie, James Keir

James Keir Hardie
James Keir Hardie

James Keir Hardie (1856-1915), britisk arbejderpolitiker. Hardie var født i Skotland, hvor han som ganske ung tog initiativ til organisering af sine kammerater blandt kulminearbejderne. Selv havde han ingen skoleuddannelse, og han var begyndt som kulminearbejder, da han var 10 år. I 1887 grundlagde han månedsbladet Minearbejderen. I 1888 stillede han forgæves op ved parlamentsvalget som uafhængig kandidat. I 1892 blev han valgt i valgkredsen West Ham, og han betegnede sig som repræsentant for de arbejdsløse. I 93 tog han initiativ til dannelsen af Det uafhængige Arbejderparti (Independent Labour Party) - i kontrast til den Socialdemokratiske Føderation, der sluttede sig til marxismen. Han var leder af partiet i 1894-1900, og kom i 1900 i Underhuset for den komite, der var forløberen for det egentlige engelske arbejderparti. I 1906 blev han fulgt af 28 andre arbejderrepræsentanter. Pga. dårligt helbred forlod han lederposten i 1908, og blev efterfulgt af Ramsay MacDonald.

Hardie var stærkt engageret i pacifismen, og ved 1. Verdenskrigs udbrud søgte han forgæves at samle 2. Internationale om gennemførelse af generalstrejke i alle de krigsførende lande.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 21.907